28.8.2019: Vítáme nové kolegy do týmu OTT

Rádi bychom vám představili nové posily týmu Odboru transferu technologií a Business development manažery.

Na pozici Metodik transferu technologií jsme nově přijali Ing. Janu Joklovou Kaňovou, Ph.D., jejíž náplní práce je jak metodické zpracování norem týkajících se duševního vlastnictví a systému komercializace, tak také provádí aktualizaci již vydaných a platných norem z oblasti transferu technologií, zároveň se podílí na zavedení norem nových.

Na pozici Business development manažerů mezi námi nově působí Ing. Vojtěch Helikar, Ing. Jakub Podivínský, kteří spojují činnosti technologického skautingu a výzkumných služeb univerzity aplikační sféře. Dále prezentují zastupované součásti univerzity v rámci mezinárodních výstav a veletrhů.

Tyto pozice jsou podporovány projektem VUT Příležitost.

Na pozici Asistent ochrany duševního vlastnictví se loučíme s Mgr. Ing. Evou Pekárkovou, Ph.D., a vítáme Mgr. Kateřinu Vaňkovou, která vám pomůže jak se získáním průmyslově-právní ochrany pro vaše poznatky, tak zajistí komunikaci s patentovými úřady a patentovými kancelářemi ohledně podání přihlášek, průběhu řízení a udržování patentů, užitných a průmyslových vzorů a ochranných známek.


Publikováno: 28.08.2019

Zkrácený odkaz: https://www.vutbr.cz/ott/f18972/d187786