23.4.2018: VÝZVA NA DÍLČÍ PROJEKT TAČR GAMA – PROJEKT „VUT ŠANCE“

V prosinci 2017 byla vypsána další a zřejmě již poslední výzva na dílčí projekt VUT Šance s pracovním názvem „Výzva_leden_2018“.

Návrhy projektů byly přijímány do 31. 1. 2018. V rámci výzvy bylo přijato 5 návrhů projektů, které následně hodnotila Rada pro komercializaci. K vyhodnocení dílčího projektu zasedla Rada dne 16. 3. 2018 a k řešení a finanční podpoře byl vybrán projekt prof. Drahanského, který se stal již 11. podpořeným projektem.

Dle konečného vyčíslení zbývajících finančních prostředků z celého projektu VUT Šance, bude o dalším projektu rozhodnuto za 3 měsíce na červnovém zasedání Rady. Následující 12. projekt bude vybrán z výše uvedené výzvy, z přihlášených projektů (viz níže).


Přihlášené návrhy projektů - „Výzva_leden_2018“

Jméno řešitele

 Název projektu

Pracoviště VUT

dr. Řezníček 

 Přímo vyhřívaná šablona pro znovuvytvoření kulových  pájkových vývodů u elektronických pouzder BGA

FEKT

dr. Řezníček

 Analytická komora využívající ultrafialového záření

FEKT

prof. Drahanský

 Zařízení pro automatické snímání očního pozadí

FIT

doc. Kalousek

 Eliminace plísní a povrchové kondenzace v budovách

FAST

dr. Mauder

 Simulace a optimalizace výrobního procesu ve smyslu Industry 4.0

FSI


Publikováno: 23.04.2018 10:46

Zkrácený odkaz: https://www.vutbr.cz/ott/f18972/d170213