20.9.2019: Kdo o tom rozhoduje?

Organizační struktura VUT je celkem složitá – máme tu Akademický senát, vedení univerzity, jednotlivé fakulty a další součásti, administrativní centrum Rektorát, různé rady. Každý orgán, každá součást má svoje vymezené kompetence a svěřenou agendu. Jak je to v případě duševního vlastnictví?

V oblasti duševního vlastnictví a jeho komercializace jsou pravomoci rozdělené mezi fakulty a centrální úroveň Rektorátu.

V případě, že jde o autorské dílo, rozhoduje fakulta nebo jiná součást, na kterém bylo toto dílo vytvořeno, jak se s ním bude dále nakládat, jestli se bude volně šířit nebo bude komerčně nabízeno na základě licenční smlouvy[1]. Autorskoprávní licenční smlouvy podepisuje děkan či ředitel součásti (nebo osoba, kterou k tomu on zmocní). Autorskoprávní smlouvy se týkají především publikačních výstupů, ale spadá sem například i software vytvořený našimi vědci jako zaměstnanecké dílo. Analogicky jako s autorskými díly se nakládá též s nechráněným know-how.

V případě duševního vlastnictví, které má charakter průmyslového práva (typicky vynález, užitný vzor, průmyslový vzor nebo ochranná známka), rozhoduje o jeho využití a podepisuje smlouvy s tím spojené rektor VUT na centrální úrovni. Tuto agendu pro VUT spravuje Odbor transferu technologií. Proto všechny smlouvy, které se týkají takového duševního vlastnictví, například kde se mluví o vlastnictví patentu, převádí se právo podat přihlášku na Úřad průmyslového vlastnictví, domlouvají se podíly na užitném vzoru nebo se komunikuje s patentovým zástupcem, zařizuje OTT a překládá je k podpisu na centrální úrovni.

Ať už řešíte průmyslové právo nebo právo autorské, právníci z Odboru transferu technologií se specializují na právo duševního vlastnictví v celé jeho šíři a je možné s nimi jakoukoli otázku neformálně konzultovat.

[1] Čl. 15 odst. 3 a čl. 16 odst. 2 směrnice č. 3/2019 Nakládání s duševním vlastnictvím VUT.


Publikováno: 20.09.2019 12:00

Zkrácený odkaz: https://www.vutbr.cz/ott/f18972/d188827