20.1.2020: Využití výsledků v projektech

Odbor transferu technologií nabízí pomoc při vyjednávání smluv o využití výsledků, uzavíraných na konci projektů.

Na konci řady projektů podpořených z veřejných zdrojů (typicky TAČR, MPO TRIO a další) uzavírá VUT s partnery smlouvu o využití výsledků, ve které se sjednává i způsob, jakým budou výsledky projektu dále využívány a za jakých podmínek k tomu dojde.

Tyto podmínky podléhají celé řadě pravidel, vyplývajících z české i evropské legislativy i požadavků jednotlivých poskytovatelů. Dodržení těchto pravidel je kontrolováno nejen poskytovateli podpory, ale i finančními úřady a dalšími orgány.

OTT nabízí pomoc s jednáním o podmínkách využití výsledků, a to nad rámec poskytované kontroly před podpisem smlouvy. V případě zájmu se neváhejte obrátit na manažera pro transfer technologií pro Vaši fakultu či přímo na právníka JUDr. Tomáše Kubešu, Ph.D.

Připomínáme, že příjmy z využití výsledků (mimo příjmy z využití patentů, užitných a průmyslových vzorů) jsou příjmem fakult/součástí a za určitých okolností je možné je využívat obdobně jako příjmy z hospodářské činnosti.


Publikováno: 20.01.2020 15:21

Zkrácený odkaz: https://www.vutbr.cz/ott/f18972/d194294