17. 7. 2019 Veřejná nabídka patentového portfolia – výměníky z dutých vláken

VUT zaznamenalo zájem o výhradní licenci k patentovému portfoliu v oblasti Výměníků z dutých vláken, jehož součástí jsou níže uvedené patenty a užitné vzory. V této situaci je VUT povinno učinit veřejnou nabídku licence k tomuto patentovému portfoliu.

Podrobné informace o jednotlivých patentech a užitných vzorech je možné dohledat dle uvedených údajů v rejstříku vedeném Úřadem průmyslového vlastnictví dostupném na adrese:
https://www.upv.cz/cs/sluzby-uradu/databaze-on-line/databaze-patentu-a-uzitnych-vzoru/narodni-databaze.html.

Tímto VUT činí veřejnou nabídku tohoto patentového portfolia. Případný zájem o jednání o podrobných podmínkách je možné indikovat na info@tt.vutbr.cz do 15. 8. 2019. Neváhejte se na nás obrátit i v případě zájmu o jednotlivé patenty či užitné vzory.

Název technického řešení

Forma ochrany

Číslo PV/UV

Přípravek na zhotovení svazku dutých vláken a způsob zhotovení svazku

Český patent,

PCT přihláška

304177

PCT/CZ2013/000105

Způsob zdrsnění dutých polymerních vláken

Český patent

304206

Způsob zhotovení modulu výměníku na bázi dutých vláken

Český patent

304270

Způsob úpravy dutého vlákna pro výměníky tepla

Český patent

305208

Chlazený fotovoltaický solární modul

Český patent

305632

Způsob zhotovení svazku dutých vláken

Český patent

2014-729

Sběrná komora tepelného výměníku z dutých vláken

Český užitný vzor

30513

Modul výměníku na bázi dutých polymerních vláken

Český patent

2016-487

Výměník tepla na bázi dutých polymerních vláken

Český patent

307245

Modul výměníku na bázi dutých polymerních vláken

Český patent

307033

Výměník na bázi dutých polymerních vláken a způsob jeho zhotovení

Český patent

2018-16


Publikováno: 17.07.2019 09:48

Zkrácený odkaz: https://www.vutbr.cz/ott/f18972/d187227