16.8.2019: OTT se seznamuje s transferem znalostí v Helsinkách a Talinu

Část týmu Odboru transferu technologií se v termínu od 12. – 14. června vydala na zahraniční studijní služební cestu do Helsinek a Talinu. Tuto vzdělávací akci zorganizovali pracovníci Odboru transferu technologií v rámci projektu VUT Příležitost. Studijní cesty se zúčastnili i kolegové z Univerzity Pardubice.

První den proběhlo setkání s CEO spol. Helsinki Inovation Services, panem Strandmanem, který všem představil model fungování HIS jakožto stoprocentní dceřiné společnosti specializované na transfer technologií University of Helsinki. Detailně probral postup evaluace výsledků ke komercializaci i finanční náročnost tohoto procesu a zdroje financování. Zaměstnanci VUT také představili nastavený systém zavedený na univerzitě a obsáhle diskutovali výhody i nevýhody obou systémů. Velmi oceněn byl přínos zkušeností VUT s vyplácením jednorázových odměn původcům vynálezů hned po jejich ohlášení. Dále proběhlo setkání se zástupci finského průmyslu i vědecké komunity, organizované českým zastupitelským úřadem v Helsinkách.


Ve Finsku platí odlišný zákon týkající se vlastnictví IP, kdy záleží na zdroji financování, jeho vzniku (financování z interních/institucionálních zdrojů – poznatek patří původci x financování ze smluvního či kolaborativního výzkumu – poznatek patří univerzitě) – pak tedy pouze těmto vynálezům se HIS dále věnuje. HIS nepatentuje žádný vynález, dokud nemají jasnou představu, jak s ním uspět na trhu, a pokud nejsou přesvědčeni o zájmu původců dále aktivně pracovat na praktickém uplatnění vynálezu (závazek původců).

Druhý den pokračoval návštěvou The Think Company Helsinki, společnosti založené University of Helsinki a městem Helsinki k podpoře inovací a transferu technologií. Kdy tato společnost zdarma nabízí fyzické prostory pro setkávání, dále (spolu)práci na inovativních projektech a zároveň finanční podporu (vlastní fond, grantové programy) a mentoring/konzultace pro tyto projekty, workshopy na podporu/akceleraci nápadů s potenciálem uplatnění v praxi. HTC pomáhá týmům najít další financování formou inkubátorů. Následovala opět bohatá diskuse o podpoře inovací i transfer technologií do aplikační sféry v ČR a Finsku.Třetí den se účastníci cesty setkali se zástupci centra Mektory, které působí jako centrum transferu technologií na University of Tallinn. Zástupci Mektory představili i systém správy a komercializace duševního vlastnictví na své univerzitě a podrobně popsali i způsob správy vztahů s aplikačními partnery. Dále se podrobně věnovali dopadům úspěchu spol. Skype na prostředí na jejich univerzitě.


Publikováno: 16.08.2019 09:46

Zkrácený odkaz: https://www.vutbr.cz/ott/f18972/d187724