12.10.2018: Ekoinovační technologie na jednom místě

Odbor transferu technologií VUT v Brně je již čtvrtým rokem zapojeno do řešení mezinárodního projektu EcoInn Danube, ve kterém se společně s dalšími organizacemi z Dunajského regionu věnuje problematice inovačního procesu v oblasti ekologických technologií. V rámci této spolupráce vznikla webová platforma ecoinnovative.eu, na které je možné najít nejnovější informace z oblasti ekoinovací.

http://ecoinnovative.eu/

Mimo aktuálního kalendáře inovativních akcí nebo úspěšných případů uplatnění „zelených technologií“ je tu i seznam nabídek a poptávek, kterými zde prezentují vědecké organizace, start-up a firmy své eko-inovativní vynálezy a nápady. Za Vysoké učení technické v Brně je zde uvedena technologie vertikálních filtrů pro čištění odpadních vod týmu vědců z Fakulty stavební nebo „Laboratoř pro chytré telefony“, kterou vytvořili vědci z Fakulty elektrotechnické a s níž i vyhráli v mezinárodní soutěži ekoinovativních nápadů, která se také konala pod záštitou tohoto projektu.

Seznam technologií však nabízí široké spektrum dalších vynálezů, které jsou často ještě ve fázi vývoje a jejichž tvůrci poptávají, jak vhodné investory, tak i spolupráci dalších výzkumných organizací a center. Prezentované technologie jsou z celé řady ekologických odvětví. Například pro ekologická města je možné využít speciální typ vozíku, který je kombinací jízdního kola a umožňuje i přepravu materiálu – Carla Cargo. Pro podporu smart cities, tedy chytrých měst, jsou vhodné technologie pro monitoring znečištění ovzduší – Polisens.io nebo chytrého nakládání s odpadem Sensoneo. V oblasti úspory energie zmiňme například systém pro optimalizaci spotřeby energie SmartWay anebo výzkumný záměr, který se zabývá přeměnou energie vloženou při cvičení na přístrojích ve fitcentrech na energii elektrickou „Transforming the kinetic energy of cardio-fitness machines to electricity“. Pozadu nezůstává ani úspora a nakládání s pitnou vodou, kterou zastupují filtrační technologie AquaVallis Water.

Důkazem toho, že je možné být ekoinovativní téměř v každém odvětví, jsou i nově vyvinutá přírodní a ekologická textilní vlákna, která mohou ovlivnit produkci textilního průmyslu.


Publikováno: 12.10.2018 15:14

Zkrácený odkaz: https://www.vutbr.cz/ott/f18972/d177445