Organizátoři akce

Honeywell

VUT

Program

úterý 22. března 2011
Fakulta informačních technologií VUT v Brně

10.15–11.45 hod.


(Aula FIT)
Přednáška profesora Douglase D. Osheroffa

„Jak dochází k vědeckým objevům“

Jak dochází k vědeckým objevům a jak je lze nakonec využít ku prospěchu celého lidstva jsou velmi složité otázky. Významné objevy lze jen stěží předvídat a o jejich aplikacích nemají často příliš jasnou představu ani jejich vynálezci. Jedna věc je však nade všechnu pochybnost: jen velmi zřídka se takovéto objevy povedou jednotlivcům. Spíše jsou důsledkem pokroku celého vědeckého společenství. Zde se kladou otázky, vyvíjejí se nové technologie a sdílejí výsledky, poznatky a myšlenky Jedná se vlastně o strategie výzkumu, které mohou podstatně zvětšit pravděpodobnost toho, že nakonec někdo něco objeví. Profesor Osheroff některé z těchto strategií osvětlí na příkladu několika známých objevů včetně výzkumu, který prováděl jako doktorand a za který spolu s ostatními obdržel Nobelovu cenu za fyziku v roce 1996.
(přednáška bude simultánně tlumočena)


13.45–14.45 hod.

(Vestibul před aulou FIT)
Navštivte prezentace technologií a diskutujte o nich s odborníky společnosti Honeywell


15.00–16.00 hod.

(FIT – D 0207)
Pohovořte si o rozmanitých kariérních možnostech s představiteli společnosti Honeywell


15.30–17.00 hod.

(FIT – D 0206)
Kolokvium s profesorem Douglasem D. Osheroffem

„Supertekuté fáze kapalného helia 3He“

Supertekutost kapalného helia 3He byla poprvé předpovězena dva roky poté, co byla vyvinuta teorie BCS. V roce 1959 Anderson a Morel vyslovili hypotézu, že stav, který se nyní nazývá ‘Andersonův-Morelův’, bude vykazovat nejnižší volnou energii, a tudíž bude stabilním stavem. Zatímco v dalším článku v roce 1961 Balian a Werthamer navrhli, že by nakonec měl převládnout stav s vyšší symetrií. Ve skutečnosti se zjistilo, že oba stavy jsou stabilní pro různé oblasti tlaku a teploty. Stav AM je pozorován při vysokých tlacích a blízko teploty Tc, zatímco stav BW při nižších tlacích a teplotách. Hlavním předmětem zkoumání supertekutých fází je jejich pozoruhodná spinová dynamika, kterou předpověděl Leggett krátce po objevu supertekutých fází. Profesor Osheroff popíše spinovou dynamiku stavů AB a BW a použití NMR k potvrzení mikroskopické identity těchto dvou supertekutých fází.


9.00–17.00 hod.

(Vestibul před aulou FIT)
Seznamte se s technologiemi společnosti Honeywell na interaktivní výstavě

20.01.2021 08:27:21
php 0.06s, sql 0.03s
shreck1, cdbx1