Organizátoři akce

Honeywell

VUT v Brně

Honeywell Initiative for Science & Engineering

Pro společnost Honeywell, jednu z předních světových technologických společností, je vyhledávání špičkových talentů a podpora vzdělávání v oblasti vědy, technologií, techniky a matematiky hlavní prioritou. V této souvislosti přichází s novou iniciativou pro vědu a techniku Honeywell Initiative for Science & Engineering (HISE). Tento unikátní projekt je připraven tak, aby pomáhal překlenout mezeru mezi technickými znalostmi získanými na vysokoškolské úrovni a podnikatelskou zdatností. Program HISE oslovuje vysokoškolské studenty prostřednictvím řady aktivit, včetně přednášek a kolokvií.

Honeywell Initiative for Science & Engineering propojuje přední inženýrské a technologické odborníky společnosti Honeywell s nositeli Nobelovy ceny za chemii/fyziku a se studenty z nejlepších technických vysokých škol. Cílem jejich spojení je podpořit ještě intenzivnější uplatnění výsledků vědeckého výzkumu v praktickém podnikání. Tento strategický přístup by měl pomoci studentům k tomu, aby byli lépe připraveni aplikovat své akademické a vědecké znalosti a myšlení při řešení praktických problémů a otázek.

Vysoké učení technické v Brně

Vysoké učení technické (VUT) v Brně, založené v roce 1899, patří mezi tři procenta nejlepších světových univerzit, které prosazují spolupráci s průmyslem a budují výzkumná centra, jako je například projekt vzniku evropského vědecko-výzkumného centra excelence CEITEC. Naše více než stoletá tradice v technickém, vědeckém a ekonomickém vzdělávání nás zavazuje k neustálému prohlubování a upevňování vedoucí pozice v oblasti výzkumu a vývoje na mezinárodní úrovni.

VUT v Brně bude hostitelem zahajovací akce nové celosvětové iniciativy společnosti Honeywell – Honeywell Initiative for Science & Engineering. Brněnská technika a společnost Honeywell si již vybudovaly pevné partnerství a dlouhodobě spolupracují na projektech, při nichž se mohou studenti setkávat a diskutovat s renomovanými odborníky a vědci.


21.01.2020 19:39:15
php 0.19s, sql 0.08s
shreck1, cdbx1