Fond Open Access

Fond Open Access je zřízen na základě Rozhodnutí č.38/2017 (aktuální podmínky jako příloha k rozhodnutí). Z rozpočtu bylo na rok 2020 vyčleněno 2 500 000 Kč na podporu publikování formou Open Access. Od roku 2020 není daňový doklad součástí žádosti!

fond oa

Můžete získat dotaci na publikování v režimu Open Access?

Odpovězte na pár otázek a uvidíte, je to snadné.

  • Je časopis plně otevřený? Je v databázi DOAJ.org?
  • Je časopis hodnocený v databázi Web of Science?
  • Byl článek již přijat k publikování v daném časopise?
  • Bude přijat v tomto roce?
  • Nemám peníze na projektu, které je možné využít pro uhrazení poplatku?

Ve fondu zbývá cca 1 550 000 Kč.


Co je třeba zajistit před odesláním žádosti?

  • vyplněné a naskenované čestné prohlášení vedoucího (šablona)
  • potvrzení o přijetí článku

Registrační formulář:

formulare.lib.vutbr.cz/fond-oa


Informace o časopisech:

Máte dotaz k dotačnímu Fondu OA?

Kontaktujte nás prostřednictvím kontaktního formuláře!