Spuštěn příjem žádostí do Fondu Open Access 2017

I v letošním roce se můžete spolehnout na Fond na podporu publikování v režimu OA, ze kterého lze žádat o dotaci na úhradu poplatků za publikování ve vědeckých časopisech podporujících otevřený způsob publikování - Gold Open Access.

Fond OAJiž nyní můžete žádat o dotace z Fondu na podporu publikování v režimu OA. Na rok 2017 byla do fondu vyčleněna částka 1 mil. Kč. Administrativním zajištěním Fondu je pověřena Ústřední knihovna.

Základní podmínky pro přidělení dotace:

Článek musí být publikován v časopise, který je indexován v databázi Web of Science nebo Scopus.

  • Časopis musí být plně otevřený, ne tzv. hybridní OA časopis (tzn. pouze některé články v časopise jsou OA).
  • Časopis musí být zařazen v databázi Directory of Open Access Journals.
  • Podpořený článek musí být zveřejněn pod veřejnou licencí (např. Creative commons).
  • Podpořený článek musí být uložen do repozitáře (Digitální knihovny VUT).
  • Kladné vyřízení žádosti závisí na pořadí podání žádosti do vyčerpání finančních prostředků Fondu (pravidlo "first-come, first-served").

Podrobnější informace a odkaz na formulář k žádosti najdete na www.vutbr.cz/knihovny/openaccess/dotace/fond-oa

S dotazy k dotacím se obracejte na Jana Skůpu.


Publikováno: 18.01.2017 12:56

Zkrácený odkaz: https://www.vutbr.cz/old/knihovny/f22777/d133439