Otevřený přístup k vědeckým informacím jako e-kniha

Vychází elektronická verze knihy Otevřený přístup k vědeckým informacím: současný stav v České republice a ve světě. Kniha poprvé vyšla v květnu 2016 a byla ihned vyprodána. Kniha si můžete stáhnout prostřednictvím Digitální knihovny VUT.

Otevřený přístup k publikovaným vědeckým výsledkům se stává neodmyslitelnou součástí celosvětové vědecké komunikace. Vzrostlo všeobecné povědomí o jeho základních principech a cílech.

Kniha Otevřený přístup k vědeckým informacím si na více než 250 stranách klade za cíl zmapovat situaci v České republice a ve světě, představit širšímu publiku dosažené cíle, úspěšné počiny, aktivity i záměry, o které v posledních letech usiluje česká a světová komunita otevřeného přístupu.

Na knize se podílel široký kolektiv autorů, kteří se aktivně zasazují o naplňování myšlenek otevřeného přístupu v České republice, ať už z pozice knihovníků, vědců nebo odborníků v právních otázkách. Předmluvu ke knize napsal Peter Suber, jeden z hlavních lídrů celosvětového hnutí otevřeného přístupu. Knihu lektorovali Jindra Planková a Ján Gondoľ.

Knihu editovali Petra Dědičová, Pavla Rygelová, Jiří Marek a Jan Skůpa. Vydání e-knihy podpořila Ústřední knihovna VUT v Brně – kniha je díky tomu dostupná zdarma a volně pod licencí Creative Commons CC-BY.

Elektronická verze knihy je dostupná ve třech formátech - PDF, ePub a Mobi.
Stahujte na adrese https://dspace.vutbr.cz/handle/11012/61751.


Publikováno: 14.09.2016 15:00

Zkrácený odkaz: https://www.vutbr.cz/old/knihovny/f22777/d125231