Nové informační zdroje dostupné na VUT

Pro VUT jsou přístupné nové informační zdroje vybrané na základě analýzy návrhů jednotlivých fakultních i nefakultních pracovišť VUT.

Jedná se o tyto zdroje:

AIP

 • vydavatel: American Institute of Physics
 • kolekce: AIP Select
 • typ: plnotextová databáze; e-časopisy
 • obor: fyzika

APS

 • vydavatel: American Physical Society
 • kolekce: APS ALL
 • typ: plnotextová databáze; e-časopisy
 • obor: fyzika

Taylor & Francis

 • vydavatel: Taylor & Francis Group, an Informa business
 • kolekce: Science & Technology Library
 • typ: plnotextová databáze; e-časopisy
 • obor: chemie, fyzika, inženýrství, informatika, matematika a statistika,technologie, životní prostředí a zemědělství

RSC

 • vydavatel: Royal Society of Chemistry
 • kolekce: RSC Gold
 • typ: plnotextová databáze; e-časopisy
 • obor: chemie

Zdroje byly pořízeny ve spolupráci s CEITEC. Přístup je smluvně zajištěn až do roku 2017. Správu a uživatelskou podporu zajišťuje Ústřední knihovna.


Publikováno: 03.02.2016 12:39

Zkrácený odkaz: https://www.vutbr.cz/old/knihovny/f27848/d112487