Digitální knihovna

Digitální knihovna Vysokého učení technického v Brně vznikla jako centrální repozitář dokumentů vznikajících na VUT, jehož prostřednictvím je možno tyto dokumenty shromažďovat, uchovávat a především je zpětně vyhledávat. Tento repozitář má sloužit jak pro studenty a zaměstnance, tak i pro širokou vědeckou i laickou veřejnost.

Digitální knihovna VUT v Brně je zpřístupněna prostřednictvím systému DSpace. Ten používá více než 1000 institucí po celém světě, především vysoké školy a univerzity coby repozitáře své vědecké produkce. V České republice se VUT tímto systémem řadí po bok Českého Vysokého učení technického, Univerzity Tomáše Bati a necelé desítky dalších univerzit.

Záměrem je, aby Digitální knihovna VUT v Brně obsahovala co nejširší škálu elektronických dokumentů z celého VUT.

Co zde naleznete?

  • Vysokoškolské kvalifikační práce

    Jde o hlavní a zároveň nejobsáhlejší sbírku Digitální knihovny VUT. V pátek 20. března 2009 vešla na VUT v Brně v platnost Směrnice rektora o úpravě, zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací, na jejímž základě jsou VŠKP na většině fakult odevzdávány do celoškolského informačního systému a z něj pak převáděny do Digitální knihovny VUT, kde budou zpřístupněny dle podmínek licenčních smluv. Do systému budou postupně dodávány i starší ročníky VŠKP které jsou k dispozici v elektronické podobě.

  • publikační činnost pracovníků VUT v Brně
  • časopis Události

  • odborné časopisy vydávané fakultami VUT v Brně

  • Dokumenty uvedené ve směrnici rektora č. 38/1998 Vědecké spisy
    teze doktorských dizertačních prací, teze habilitačních prací a inaugurační přednášky, vědecké spisy z edice Monographs of the Technical University of Brno.

Máte dotaz k Digitální knihovně VUT?

Kontaktujte nás pomocí kontaktního formuláře!