Přihlásit se

Odbor ekonomických systémů

Poslání

Odbor ekonomických systémů provádí podporu, rozvoj a správu ekonomických informačních systémů (dále jen EiS), mezi které patří SAP, bankovní, inventarizační a další systémy pro ekonomii, provozní a finanční řízení VUT (cestovní příkazy, pasportizace, workflow)

 • provádí odbornou podporu uživatelům EiS na VUT – helpsap@vutbr.cz
 • udržuje webové stránky podpory kcentrum.vutbr.cz
 • připravuje uživatelskou dokumentaci EiS
 • provádí školení uživatelů EiS
 • administruje oprávnění do EiS dle rolí, profesí
 • řeší kolize vzniklé chybami systému, spolupracuje se CVIS na jejich odstranění
 • řeší kolize vzniklé chybami uživatelů EiS
 • zakládá a udržuje centrální číselníky a kmenová data v EiS (účty hlavní knihy, banky, střediska, kódy daně, inventury atp.)
 • připravuje a aktualizuje formuláře pro zakládání dat do EiS
 • provádí hromadné zpracování dat v EiS
 • zajišťuje generování obsáhlých výstupů z EiS (inventurní sestavy, podklady pro audity)
 • provádí analyticko-programátorské práce v EiS dle přijaté koncepce
 • sleduje nové trendy ve vývoji EiS a doporučuje jejich případnou implementaci
 • spolupracuje s dodavatelem EiS na parametrizaci, implementaci, instalaci a upgrade jednotlivých modulů
 • spolupracuje s ekonomickým, zaměstnaneckým, provozním a investičním  odborem na nastavení EiS dle metodických pokynů
 • spolupracuje s CVIS, zejména se podílí na integraci EiS s ostatními centrálními informačními systémy VUT
 • spolupracuje s ostatními vysokými školami na rozvoji EiS

Moduly UIS SAP

 • BC - báze
 • FI - finanční účetnictví
 • CO - controlling
 • HR - personalistika a mzdy
 • MM - materiálové hospodářství, nákup
 • SD - odbyt a prodej
 • TM – travel management – cestovní příkazy
 • WF - workflow
 • AM - majetek
 • IM - investice
 • PI/XI - process integration/ exchange infrastructure
 • SLM – podpora systému SAP a uživatelů
 • NAKISA - modelování organizační struktury

Ostatní systémy

 • IB - internetová bankovnictví příslušných bank
 • DMS – dokumentový systém a archivace
 • FAIN – inventury majetku pomocí čárových kódů/RFID
 • IA PC – internetová aplikace pracovních cest
 • IA NAKUP - internetová aplikace nákupu
 • ACTA - spisová služba

Kontakt
ODBOR EKONOMICKÝCH SYSTÉMŮ
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

Antonínská 548/1
601 90 Brno
telefon: 541 149 999
e-mail: helpsap@vutbr.cz
http://www.vutbr.cz/oes

mapa