• Události
 • Sem patřím
 • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
 • Výzkumná centra

 • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Odbor marketingu a vnějších vztahů

Odbor marketingu a vnějších vztahů zajišťuje:

 • naplňování marketingové strategie VUT včetně komunikace s jednotlivými cílovými skupinami, spolupráci s univerzitami, vysokými školami, středními školami, orgány veřejné správy, a dalšími relevantními institucemi,
 • v návaznosti na marketingové aktivity VUT rozvoj spolupráce s hospodářskou a podnikatelskou sférou,
 • přípravu a projednávání dokumentů, dohod a smluv v rámci vnějších vztahů VUT (ve spolupráci s Právním odborem),
 • přípravu a zabezpečování návštěv na úrovni rektora (ve spolupráci se sekretariátem rektora),
 • činnost tiskové mluvčí (tiskové zprávy, tiskové konference, monitoring médií, příprava výroční zprávy, komunikace s médii)
 • přípravu propagačních předmětů a dalších materiálů v tištěné a digitální podobě,
 • přípravu a realizaci účasti VUT na vzdělávacích a odborných veletrzích,
 • správu webu VUT zejména po obsahové a vizuální stránce,
 • správu a dohled nad jednotným vizuálním stylem VUT,
 • organizaci akademických obřadů (čestné doktoráty, Akademické shromáždění) ve spolupráci s oddělením tvůrčího rozvoje.

  vedoucí

  zaměstnanec

  zaměstnanec mimoevidenční

  externí spolupracovník