• Události
 • Sem patřím
 • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
 • Výzkumná centra

 • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Útvar interního auditu

Útvar interního auditu zabezpečuje zejména:

 • plánování a výkon interního auditu,
 • nezávislé a objektivní přezkoumávání a vyhodnocování funkčnosti, přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému včetně doporučení ke zdokonalování jeho kvality a k předcházení nebo zmírnění rizik,
 • identifikaci rizik na základě auditních zjištění a předkládání doporučení k předcházení, zmírnění nebo eliminaci rizik,
 • poskytování odborných informací a metodickou pomoc ve smyslu zákona č. 320/2001Sb, o finanční kontrole, v platném znění
 • mimořádné interní audity nařízené rektorem na základě jeho pověření ve všech činnostech VUT ve smyslu zákona č. 320/2001Sb., o finanční kontrole, v platném znění,
 • spolupráce a součinnost při zajišťování externích kontrol a auditů zaměřených na financování, účast a podpora při provádění námitkového řízení,
 • metodickou pomoc vedoucí k eliminaci rizik zjištěných při výkonu činnosti interního auditu.

  vedoucí

  zaměstnanec

  zaměstnanec mimoevidenční

  Rektorát VUT v Brně

  Kontakt

  REKTORÁT
  VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

  Antonínská 548/1, Brno 601 90
  telefon: viz nejčastější čísla
  e-mail: vut@vutbr.cz
  www.vutbr.cz