• Události
 • Sem patřím
 • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
 • Výzkumná centra

 • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Provozní odbor

Provozní odbor zabezpečuje úkoly VUT a zajišťuje činnost rektora a kvestora zejména v těchto oblastech:

 • správy vybraných objektů a areálů VUT,
 • údržby vybraných pozemků VUT,
 • zajišťování centrálního sledování a vyhodnocování energetických spotřeb součástí a energetické náročnosti provozu součástí VUT včetně souvisejícího zajišťování centrálního nákupu energií, vody či plynu,
 • zajišťování centrální správy majetku podléhající evidenci v katastru nemovitostí,
 • plní funkci podatelny Rektorátu.

Provozní odbor se člení na:

 • Oddělení správy budov – Antonínská 1;
 • Oddělení správy budov – Kraví hora;
 • Oddělení správy nemovitého majetku a energií;
 • Oddělení správy budov Kounicova 67a;
 • Oddělení správy budov Údolní 53;
 • Oddělení správy budov – technologický inkubátor.

Jednotlivá oddělení správy budov zabezpečují zejména:

 • správu všech objektů, které dle dislokačního členění má v užívání Rektorát,
 • běžnou údržbu uvedených objektů, údržbu komunikací a zeleně, ostrahu, dodávku energií, úklid a běžné servisní práce související s provozem, některé činnosti související s pronájmy dočasně nevyužívaných ploch a prostor (zpracování podkladů pro vypracování nájemních smluv, účtování a přeúčtování všech nákladů, zajištění služeb pro nájemce).

Oddělení správy budov zabezpečují správu objektů fakult VUT, vysokoškolských ústavů VUT a dalších součástí VUT, které nemají vlastní provozně správní aparát, nebo daný areál či objekt je užíván více součástmi VUT.

Součástí oddělení správy budov – Antonínská 1 je podatelna, která spravuje mimo jiné datovou schránku VUT.

  vedoucí

  zaměstnanec

  • Ing. Monika Bednářová

   Referent nákupu, pasport, krizové řízení, školení řidičů

  • Iveta Hejduková

   Referent v oblasti pojištění, evidence odpadů, evidence BOZP a PO
   Úřední hodiny pro veřejnost - po, st, čt 7:00–11:00, 12:00-14:00 hod.
   ut, pá 7:00-11:00 hod

  • Renata Kašná

   Vedoucí sekretariátu
   Nákup kancelářských potřeb, zpracování energii na PO

  • Andrea Neugebauer
  • Ing. Lenka Slezáková

   Referent nákupu, objednávky pro RE, evidence smluv

  Správa budov I - Centrum

   vedoucí

   zaměstnanec

   Správa budov II - Kraví Hora

    vedoucí

    zaměstnanec

    Správa nemovitého majetku a energií

     vedoucí

     zaměstnanec

     Správa budov VII - Kounicova

      vedoucí

      zaměstnanec

      Správa budov V - Inkubátor VUT

       vedoucí

       zaměstnanec

       Správa budov areál Údolní 53

        vedoucí

        zaměstnanec

        Areál Údolní 19

         vedoucí

         Areál Rybářská 13/15

          vedoucí