• Události
 • Sem patřím
 • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
 • Výzkumná centra

 • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Odbor ekonomiky a účetnictví

Odbor ekonomiky a účetnictví zajišťuje zejména:

 • provozní účetnictví
 • metodika účetnictví a ekonomického informačního systému
 • daně a cla
 • bankovní a hotovostní operace (vč. pokladny, bankovního systému)
 • správa a účtování majetku a investic (vč. zajištění inventarizace)
 • ekonomika RVUT
 • správa rozpočtu a rozbory hospodaření RVUT
 • řízení ekonomických informačních systémů
 • účetní závěrka VUT a zúčtování dotací
 • správa bankovního elektronického systému
 • optimalizace bankovních operací a vedení účtů vč. řízení kurzových rizik,  inventarizace majetku
 • podpora mzdového účetnictví
 • podpora externím kontrolám.

  vedoucí

  zaměstnanec

  zaměstnanec mimoevidenční