• Události
 • Sem patřím
 • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
 • Výzkumná centra

 • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Kancelář Akademického senátu

Kancelář Akademického senátu zabezpečuje zejména:

 • určené práce a další činnosti podle pokynů předsedy Akademického senátu VUT v Brně,
 • aktivity komory akademických pracovníků Akademického senátu VUT v Brně,
 • aktivity studentské komory Akademického senátu VUT v Brně.

  vedoucí

  zaměstnanec