• Události
 • Sem patřím
 • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
 • Výzkumná centra

 • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Odbor dopravy

Odbor dopravy zabezpečuje úkoly univerzity zejména v těchto oblastech:

 • přeprava osob a nákladů dle potřeby pracovišť VUT,
 • vnitrostátní a mezinárodní doprava v době, kdy není vytížena hlavní činností (je nositelem licence na vnitrostátní a mezinárodní dopravu),
 • vedení centrální evidence všech vozidel VUT,
 • vedení a evidenci spotřeby pohonných hmot, počty ujetých kilometrů, technického stavu motorových vozidel a všechny požadované statistiky rektorátních vozidel,
 • údržba a oprava vozového parku VUT,
 • nákup a prodej motorových vozidel, jejich pojištění a úkony související s evidencí vozidel u Magistrátu města Brna, agendu týkající se dopravních nehod.

  vedoucí

  zaměstnanec