• Události
 • Sem patřím
 • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
 • Výzkumná centra

 • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Vědecká rada

Vědecká rada VUT projednává dlouhodobý záměr VUT, schvaluje studijní programy, pokud jejich schválení nepatří do působnosti vědecké rady nebo umělecké rady fakulty, vykonává působnost v řízení ke jmenování profesorem a v habilitačním řízení v rozsahu stanoveném zákonem o vysokých školách. Vyjadřuje se k otázkám, které jí předloží rektor.

  předseda

  člen

  Zápisy z vědecké rady

  Tato složka není viditelná všem. Práva budou ověřena po přihlášení.
  Vědecká rada