• Události
 • Sem patřím
 • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
 • Výzkumná centra

 • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Prorektorka pro zahraniční vztahy

prof. Ing. Marcela Karmazínová, CSc.

tel.: 541 145 218
e-mail: prorektor-zahranici@ro.vutbr.cz

Pracoviště v kompetenci prorektorky: 

Zajišťuje:

 • úkoly univerzity pro zahraniční vztahy a mobilitu zejména v těchto oblastech:
  • v oblasti univerzitní spolupráce s partnery v zahraničí  v rámci
   • bilaterálních dohod,
   • univerzitních sítí,
  • v oblasti mezinárodní spolupráce využívání
   • kulturních dohod,
   • mezinárodních vysokoškolsky vzdělávacích programů, zejména pak programů Evropské unie,
   • mezinárodních vládních a nevládních organizací,
  • univerzitní projekty mobility.
 • mobilitu studentů a akademických pracovníků v rámci programů Evropské unie.
 • mobilitu studentů a učitelů zejména v programu Erasmus+