• Události
 • Sem patřím
 • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
 • Výzkumná centra

 • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Prorektor pro rozvoj

doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D.

tel.: +420 541 145 232
e-mail: prorektor-rozvoj@ro.vutbr.cz

Asistentka prorektora: Hana Rohánková

Pracoviště v kompetenci prorektora: 

Zajišťuje:

 • komplexní rozvoj informačních a komunikačních technologií, organizačních struktur pro uchovávání, získávání informací a znalostí a rozvíjení informační a znalostní základny,
 • rozvoj informačních systémů v oblastech činnosti prorektorů,
 • koordinaci v oblasti fakultních informačních systémů,
 • řízení Centra výpočetních a informačních služeb,
 • řízení Nakladatelství VUTIUM,
 • řízení Ústřední knihovny a koordinaci činnosti fakultních a areálových knihoven,
 • řízení Rady pro informační systémy, Ediční rady a Knihovní rady,
 • v součinnosti s prorektorem pro studium a záležitosti studentů podíl na rozvoji a provozu univerzitní agendy ubytovacích a sociálních stipendií a poplatků za studium,
 • podíl na rozvoji a naplňování databází zejména studentů (matrika studentů) ve spolupráci s prorektorem pro studium a záležitosti studentů,
 • koordinaci a práce související s harmonizací informačních systémů jednotlivých fakult na VUT a IS VUT.