Procházka budovami

REKTORÁT VUT V BRNĚ

REKTORÁT
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

Antonínská 548/1, 601 90 Brno
telefon: 541 141 111
fax: 541 211 309
e-mail: vut@vutbr.cz
http://www.vutbr.cz