Procházka budovami

KOLEJE A MENZY

KOLEJE A MENZY
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

Kolejní 2, 612 00 Brno
telefon: 541 142 900
fax: 541 142 925
e-mail: info@kam.vutbr.cz
http://www.kam.vutbr.cz