Procházka budovami

FAKULTA PODNIKATELSKÁ

FAKULTA PODNIKATELSKÁ
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

Kolejní 2906/4, 612 00 Brno
telefon: 541 141 111
fax: 541 142 458
e-mail: info@fbm.vutbr.cz
http://www.fbm.vutbr.cz