Procházka budovami

FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

Božetěchova 2, 612 66 Brno
telefon: 541 141 144
fax: 541 141 270
e-mail: info@fit.vutbr.cz
http://www.fit.vutbr.cz