Procházka budovami

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY
A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

Technická 3058/10, 616 00 Brno
telefon: 541 141 111
fax: 541 146 300
e-mail: info@feec.vutbr.cz
http://www.feec.vutbr.cz