Procházka budovami

FAKULTA STAVEBNÍ

FAKULTA STAVEBNÍ
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

Veveří 331/95, 602 00 Brno
telefon: 541 141 111
fax: 549 245 147
e-mail: info@fce.vutbr.cz
http://www.fce.vutbr.cz