Procházka budovami

FAKULTA ARCHITEKTURY

FAKULTA ARCHITEKTURY
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

Poříčí 5, 639 00 Brno
telefon: 541 146 600
fax: 541 146 605
e-mail: info@fa.vutbr.cz
http://www.fa.vutbr.cz