Ing.

Zuzana Křížová

Ph.D.

FP, ÚF – odborný asistent

+420 54114 3708
krizova@fbm.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Zuzana Křížová, Ph.D.

Publikace

 • 2002

  KŘÍŽOVÁ, Z. Návrh na využití leasingového makléře pro optimalizaci finančního řízení podniku. Systémové řízení. Brno: Masarykova univerzita, 2002. ISBN: 80-210-2831- 9.
  Detail

  KŘÍŽOVÁ, Z. Possibilities of Using Services of Leasing Broker in Financial Management of Company. In Business and Economic Development in Cebtral and Eastern Europe: Implications for Economic Integration into Wider Europe. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Business and Management, 2002. s. 282- 285 ( s.)ISBN: 80-86510-39- 5.
  Detail

 • 2001

  KŘÍŽOVÁ, Z. Analýza informací o leasingu v odborném tisku a návrh prostředků na podporu rozhodování klienta leasingové firmy. In Česká ekonomika na přelomu století. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2001. s. 477- 488 ( s.)ISBN: 80-210-2533- 6.
  Detail

  ZINECKER, M.; KONEČNÝ, M.; REŽŇÁKOVÁ, M.; KŘÍŽOVÁ, Z.; SOLAŘ, J. Možné trendy vývoje strojírenských a elektrotechnických podniků se zřetelem na jihomoravský region, průběžná zpráva o řešení dílčího úkolu "Finance". 1. Brno: VUT v Brně, FP, 2001.
  Detail

  KŘÍŽOVÁ, Z. Návrh vhodných nástrojů pro zohlednění nefinančních kritérií při rozhodování o výběru leasingového produktu. In Nové trendy rozvoje průmyslu. VUT. Brno: VUT v Brně, Fakulta podnikatelská, 2001. s. 1 ( s.)ISBN: 80.
  Detail

  KŘÍŽOVÁ, Z. Návrh nástrojů na podporu rozhodování klenta leasingové firmy. Dizertační práce. In 2001.
  Detail

 • 2000

  REŽŇÁKOVÁ, M.; KŘÍŽOVÁ, Z. Posibilites of Bank- Credit and Lease Financing of Firms in the czech Republic. In Súčasné trendy v manažmente. Bratislava, SR: Fakulta managementu Univerzity Komenského Bratisla, 2000. ISBN: 80-968125-.
  Detail

 • 1999

  REŽŇÁKOVÁ, M.; KŘÍŽOVÁ, Z. Posibilites for External Financing of Company Development. In Business and Economic Development in Central and Eastern Euro. Toruň, Polsko: Nicholas Copernicus University of Torun, 1999. s. 11-22. ISBN: 83-231- 110.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.