Ing.

Zuzana Bukvišová

FEKT, UEEN

+420 54114 6247
xbukvi00@stud.feec.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Zuzana Bukvišová

Publikace

 • 2020

  KRÁL, D.; ZEMAN, M.; BUKVIŠOVÁ, Z.; HOLOMB, R.; MELYAN, E.; FILOVÁ, V.; MIČIAN, P.; PETROSYAN, T.; ŠTEVANKA, K.; VARMUŽA, J. Dílčí výzkumná zpráva o využití aktivačních detektorů v prostředí vysoce energetických laserů - Průběžná zpráva za rok 2019. 2020. s. 1-26.
  Detail

 • 2019

  KRÁL, D.; ZEMAN, M.; VOJÁČKOVÁ, J.; VARMUŽA, J.; BUKVIŠOVÁ, Z.; BRUNČIAKOVÁ, M.; HOLOMB, R.; MELYAN, E.; GAGINYAN, S.; SUK, L. Výzkum aktivačních detektorů pro jejich využití v systémech s vysoce energetickými neutrony - Průběžná zpráva za rok 2018. 2019. s. 1-24.
  Detail

  KRÁL, D.; VARMUŽA, J.; BUKVIŠOVÁ, Z.; ZEMAN, M.; MELYAN, E.; PETROSYAN, T.; HOLOMB, R. Výzkum aktivačních detektorů pro jejich využití v systémech s vysoce energetickými neutrony. 2019. s. 1-69.
  Detail

  KRBAL, M.; PELIKÁN, L.; BUKVIŠOVÁ, Z.; KOLCUNOVÁ, I. Heating MV Cables to the Exact Temperature for Combined Test. Przeglad Elektrotechniczny, 2019, roč. 10/2019, č. 11, s. 193-199. ISSN: 0033-2097.
  Detail | WWW

  BUKVIŠOVÁ, Z.; WANNOUS, K.; TOMAN, P.; ORSÁGOVÁ, J.; TOPOLÁNEK, D.; DE PAULA ALVES, P.H. The Influence of Ripple Control Signal on Protection Relay Operation. In Proceedings of the 10th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering. Stará Lesná: Technical University of Kosice, 2019. s. 464-467. ISBN: 978-80-553-3324-3.
  Detail

  BUKVIŠOVÁ, Z. Finding the Fault Inception Time Using Wavelet Transform. In Proceedings of the 25 th Conference STUDENT EEICT 2019. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019. s. 654-658. ISBN: 978-80-214-5735-5.
  Detail | WWW

  BUKVIŠOVÁ, Z.; ORSÁGOVÁ, J.; TOPOLÁNEK, D.; TOMAN, P. Two-Terminal Algorithm Analysis for Unsymmetrical Fault Location on 110 kV Lines. ENERGIES, 2019, roč. 12, č. 7, s. 1-14. ISSN: 1996-1073.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2018

  ORSÁGOVÁ, J.; TOPOLÁNEK, D.; WASSERBAUER, V.; BUKVIŠOVÁ, Z. Problematika kapacitních zemních proudů v sítích vn. 2018. s. 1-33.
  Detail

  Orságová, J., Topolánek D., Bukvišová Z. Analýza možnosti implementace korekčního algoritmu lokátorem vypočtené vzdálenosti poruchy v sítích 110 kV - etapa II. 2018. s. 1-24.
  Detail

  BUKVIŠOVÁ, Z.; ORSÁGOVÁ, J.; TOPOLÁNEK, D. Unsymmetrical Fault Location on 110 kV Lines. In Proccedings of the 2018 19th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). 1. Brno: Brno University of Technology, 2018. s. 180-184. ISBN: 978-1-5386-4611-3.
  Detail

  BUKVIŠOVÁ, Z. Surge Arrester Modelling Using Alternative Transient Program. In Proceedings of the 24 th Conference STUDENT EEICT 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních, 2018. s. 472-476. ISBN: 78-80-214-5614-3.
  Detail | WWW

 • 2017

  VOJÁČKOVÁ, J.; KRÁL, D.; VARMUŽA, J.; BUKVIŠOVÁ, Z.; BRUNČIAKOVÁ, M. Dílčí výzkumná zpráva o materiálech vhodných pro detekci neutronů. 2017. s. 1-31.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.