Ing.

Zuzana Bukvišová

FEKT, UEEN

+420 54114 6247
xbukvi00@stud.feec.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Zuzana Bukvišová

Publikace

 • 2020

  JURÁK, V.; BUKVIŠOVÁ, Z.; ORSÁGOVÁ, J.; TOPOLÁNEK, D.; PTÁČEK, M. Compensation of reactive power in LV network and its impact on reactive power flow through distribution grid. In 2020 21st International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). Prague, Czech Republic: CVUT – Czech Technical University in Prague, 2020. s. 1-5. ISBN: 978-1-7281-9479-0.
  Detail | WWW

  KRÁL, D.; ZEMAN, M.; BUKVIŠOVÁ, Z.; HOLOMB, R.; MELYAN, E.; FILOVÁ, V.; MIČIAN, P.; PETROSYAN, T.; ŠTEVANKA, K.; VARMUŽA, J. Dílčí výzkumná zpráva o využití aktivačních detektorů v prostředí vysoce energetických laserů - Průběžná zpráva za rok 2019. 2020. s. 1-26.
  Detail

 • 2019

  BUKVIŠOVÁ, Z.; ORSÁGOVÁ, J.; TOPOLÁNEK, D.; TOMAN, P. Two-Terminal Algorithm Analysis for Unsymmetrical Fault Location on 110 kV Lines. ENERGIES, 2019, roč. 12, č. 7, s. 1-14. ISSN: 1996-1073.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  KRBAL, M.; PELIKÁN, L.; BUKVIŠOVÁ, Z.; KOLCUNOVÁ, I. Heating MV Cables to the Exact Temperature for Combined Test. Przeglad Elektrotechniczny, 2019, roč. 10/2019, č. 11, s. 193-199. ISSN: 0033-2097.
  Detail | WWW

  BUKVIŠOVÁ, Z.; WANNOUS, K.; TOMAN, P.; ORSÁGOVÁ, J.; TOPOLÁNEK, D.; DE PAULA ALVES, P.H. The Influence of Ripple Control Signal on Protection Relay Operation. In Proceedings of the 10th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering. Stará Lesná: Technical University of Kosice, 2019. s. 464-467. ISBN: 978-80-553-3324-3.
  Detail | WWW

  BUKVIŠOVÁ, Z. Finding the Fault Inception Time Using Wavelet Transform. In Proceedings of the 25 th Conference STUDENT EEICT 2019. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019. s. 654-658. ISBN: 978-80-214-5735-5.
  Detail | WWW

  KRÁL, D.; ZEMAN, M.; VOJÁČKOVÁ, J.; VARMUŽA, J.; BUKVIŠOVÁ, Z.; BRUNČIAKOVÁ, M.; HOLOMB, R.; MELYAN, E.; GAGINYAN, S.; SUK, L. Výzkum aktivačních detektorů pro jejich využití v systémech s vysoce energetickými neutrony - Průběžná zpráva za rok 2018. 2019. s. 1-24.
  Detail

  KRÁL, D.; VARMUŽA, J.; BUKVIŠOVÁ, Z.; ZEMAN, M.; MELYAN, E.; PETROSYAN, T.; HOLOMB, R. Výzkum aktivačních detektorů pro jejich využití v systémech s vysoce energetickými neutrony. 2019. s. 1-69.
  Detail

 • 2018

  BUKVIŠOVÁ, Z. Surge Arrester Modelling Using Alternative Transient Program. In Proceedings of the 24 th Conference STUDENT EEICT 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních, 2018. s. 472-476. ISBN: 78-80-214-5614-3.
  Detail | WWW

  BUKVIŠOVÁ, Z.; ORSÁGOVÁ, J.; TOPOLÁNEK, D. Unsymmetrical Fault Location on 110 kV Lines. In Proccedings of the 2018 19th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). 1. Brno: Brno University of Technology, 2018. s. 180-184. ISBN: 978-1-5386-4611-3.
  Detail

  ORSÁGOVÁ, J.; TOPOLÁNEK, D.; WASSERBAUER, V.; BUKVIŠOVÁ, Z. Problematika kapacitních zemních proudů v sítích vn. 2018. s. 1-33.
  Detail

  Orságová, J., Topolánek D., Bukvišová Z. Analýza možnosti implementace korekčního algoritmu lokátorem vypočtené vzdálenosti poruchy v sítích 110 kV - etapa II. 2018. s. 1-24.
  Detail

 • 2017

  VOJÁČKOVÁ, J.; KRÁL, D.; VARMUŽA, J.; BUKVIŠOVÁ, Z.; BRUNČIAKOVÁ, M. Dílčí výzkumná zpráva o materiálech vhodných pro detekci neutronů. 2017. s. 1-31.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.