Ing.

Zina Pavloušková

Ph.D.

CEITEC VUT, RG-2-05 – vědecký pracovník

+420 54114 9702
Zina.Pavlouskova@ceitec.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Zina Pavloušková, Ph.D.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 01.09.1981 - 30.06.1986

  Brno
  Ing., Fakulta elektrotechnická VUT v Brně, obor Mikroelektronika

 • 01.09.2003 - 30.06.2010

  Brno
  Ph.D., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Fyzikální a materiálové inženýrství

Doplňující informace:

 • 1986, Ing., Fakulta elektrotechnická VUT v Brně, obor Mikroelektronika
 • 2010, Ph.D., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Fyzikální a materiálové inženýrství

Přehled zaměstnání

 • 01.09.1986 - 31.08.1988

  Brno
  odborný asistent, Přístrojové centrum, Sdružený vědeckovýzkumný ústav VUT v Brně
  úvazek 100%

 • 01.09.1988 - 31.08.1992

  Brno
  odborný pracovník, Přístrojové centrum, FS VUT v Brně
  úvazek 100%

 • 01.09.1992 - 31.08.1996

  Brno
  vědecko výzkumný pracovník, Přístrojové centrum, FS VUT v Brně
  úvazek 100%

 • 01.09.1996 - 31.08.1999

  Brno
  vědecko výzkumný pracovník, Ústav materiálového inženýrství, odbor strukturní a fázové analýzy, FSI VUT v Brně
  úvazek 100%

 • 01.09.1999 - 31.08.2004

  Brno
  technický pracovník, Ústav materiálového inženýrství, odbor strukturní a fázové analýzy, FSI VUT v Brně
  úvazek 100%

 • 01.09.2004 - 31.08.2010

  Brno
  asistent, Ústav materiálového inženýrství, odbor strukturní a fázové analýzy, FSI VUT v Brně
  úvazek 100%

 • 01.09.2010 - ...

  Brno
  odborný asistent, Ústav materiálového inženýrství, odbor strukturní a fázové analýzy, FSI VUT v Brně
  úvazek 20%

 • 01.03.2012 - ...

  Brno
  vědecký pracovník, VUT Brno, Středoevropský technologický institut (CEITEC), Centrum pokročilých materiálů, skupina - Pokročilé povlaky
  úvazek 100%

Doplňující informace:

 • 1986-1988, odborný asistent, Přístrojové centrum, Sdružený vědeckovýzkumný ústav VUT v Brně
 • 1988-1992, odborný pracovník, Přístrojové centrum, FS VUT v Brně
 • 1992-1996, vědecko výzkumný pracovník, Přístrojové centrum, FS VUT v Brně
 • 1996-1999, vědecko výzkumný pracovník, Ústav materiálového inženýrství, odbor strukturní a fázové analýzy, FSI VUT v Brně
 • 1999-2004, technický pracovník, Ústav materiálového inženýrství, odbor strukturní a fázové analýzy, FSI VUT v Brně
 • 2004-2010, asistent, Ústav materiálového inženýrství, odbor strukturní a fázové analýzy, FSI VUT v Brně
 • 2010-dosud, odborný asistent, Ústav materiálového inženýrství, odbor strukturní a fázové analýzy, FSI VUT v Brně
 • 2012-dosud, vědecký pracovník, VUT Brno, Středoevropský technologický institut (CEITEC), Centrum pokročilých materiálů, skupina - Pokročilé povlaky

Pedagogická činnost

 • zajišťované předněty:
 • BUM - Úvod do materiálových věd a inženýrství - vedení cvičení
 • 3SV - Struktura a vlastnosti materiálů - vedení cvičení
 • BUMvP - Úvod do materiálových věd a inženýrství pro Fakultu podnikatelskou - vedení cvičení

Vědeckovýzkumná činnost

V rámci své práce v oblasti analytické elektronové mikroskopie se zabývám problematikou studia struktur zejména strojírenských a elektrotechnických materiálů, a to jak tradičních (oceli, litiny), tak i progresivních (keramika, kompozity, plasty). Těžiště mé práce spočívá ve sledování strukturních i chemických parametrů uvedených materiálů.

V roce 2010 jsem obhájila disertační práci na téma Využití homogenizačního žíhání k potlačení segregace křemíku a niklu v LKG.

Spolupráce s průmyslem

Každoročně řešitelkou cca 5 - 7 zakázek pro průmyslové podniky, na řešení dalších zakázek se podílím jako spoluřešitel.

Klíčová slova

analytická elektronová mikroskopie

struktura strojírenských a elektrotechnických materiálů

feritické a perlitické litiny s kuličkovým grafitem

slévárenské písky

keramické materiály

Projekty

Byla jsem řešitelkou grantového úkolu FS VUT Metodika přípravy transparentních fólií pro transmisní elektronovou mikroskopii s využitím iontového děla, dále jsem spoluřešitelkou výzkumných úkolů v oblasti feritické a perlitické litiny s kuličkovým grafitem, slévárenských písků, keramických materiálů atd. Z významnějších grantových výzkumných úkolů jsem byla spoluřešitelkou grantu GAČR Vývoj nových procesů eliminujících použití fenolformaldehydových pojiv ve slévárenském průmyslu, dále grantu GA ČR č. 106/96/0962 Expertní databázový systém metalurgických, strukturních a mechanických charakteristik tvárných litin pro konvenční a nekonvenční použití, grantu GA ČR č. 106/96/1293 Modely růstu grafitu v šedě tuhnoucích litinách a jejich aplikace, grantu MŠMT Laboratoř pro výzkum pokročilých keramických materiálů, identifikační číslo BS 96121, grantu COST Synthesis and properties of nanometric ceramic oxyde powder and sols, identifikační číslo MŠMT: OC 523.10, grantu GAČR č. 106/97/S008 Surface Engineering, projektu MPO – PROGRES č. FF 330/087a výzkumného záměru MŠMT č. MSM 262100002 Progresivní funkčně-gradientní a nanostrukturní materiály.

Citace ostatní (bez autocitací)

12