Ing.

Zina Pavloušková

Ph.D.

CEITEC VUT, RG-2-05 – vědecký pracovník

+420 54114 9702
Zina.Pavlouskova@ceitec.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Zina Pavloušková, Ph.D.

Publikace

 • 2020

  PAVLOUŠKOVÁ, Z.; JECH, D.; KOMAROV, P.; ROČŇÁKOVÁ, I.; DYČKOVÁ, L.; REMEŠOVÁ, M.; ČELKO, L.; HOLEMÝ, D. Characterization of High-Speed Alumina Abrasive Grinding Wheel. In Metallography & Fractography 2019. Defect and Diffusion Forum. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2020. s. 365-369. ISSN: 1662-9507.
  Detail | WWW

 • 2017

  PAVLOUŠKOVÁ, Z.; HORYNOVÁ, M.; KLAKURKOVÁ, L.; JULIŠ, M.; GEJDOŠ, P.; REMEŠOVÁ, M. Influence of microstructure on machinability of material and its final surface quality. In Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů. Solid State Phenomena. 14. Switzerland: Trans Tech Publications, 2017. s. 112-117. ISBN: 978-80-01-06150-3. ISSN: 1662-9779.
  Detail

  PAVLOUŠKOVÁ, Z.; KLAKURKOVÁ, L.; JULIŠ, M.; ČELKO, L.; ŠVEJCAR, J. Use of Metallographic Methods for Determining the Cause of Change Magnetic Properties of Austenitic Steels. In Metallography XVI. Materials Science Forum. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd., 2017. s. 219-224. ISBN: 978-3-0357-1018-2. ISSN: 0255-5476.
  Detail | WWW

 • 2016

  PAVLOUŠKOVÁ, Z.; KLAKURKOVÁ, L.; JULIŠ, M.; ČELKO, L.; ŠVEJCAR, J. Use of Metallographic Methods for Determining the Cause of Change Magnetic Properties of Austenitic Steels. Metallography ´ 16. Košice: Faculty of Metallurgy Technical University of Košice, 2016. s. 86-86. ISBN: 978-80-553-2547- 7.
  Detail

 • 2015

  PAVLOUŠKOVÁ, Z.; KLAKURKOVÁ, L.; MAN, O.; ČELKO, L.; ŠVEJCAR, J. Assessment of the cause of cracking of hydraulic hose clamps. ENGINEERING FAILURE ANALYSIS, 2015, roč. 56, č. 1, s. 14-19. ISSN: 1350-6307.
  Detail | WWW

  PAVLOUŠKOVÁ, Z.; MAN, O.; HORYNOVÁ, M.; ČELKO, L.; ŠVEJCAR, J. Analysis of Cracked Spring Washer for Sleeper-Rail Joints. In Key Engineering Materials. Key Engineering Materials (print). Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2015. s. 222-227. ISBN: 9783038354703. ISSN: 1013-9826.
  Detail | WWW

 • 2014

  PAVLOUŠKOVÁ, Z.; KLAKURKOVÁ, L.; JECH, D.; ČELKO, L.; ŠVEJCAR, J. Essessment of Heterogeneity Based on Distribution Coefficient. In 46th International October Conference on Mining and Metallurgy - IOC 2014 - Proceedings. 46. Belegrade, Serbia: University of Belgrade - Technical Faculty in Bor, 2014. s. 655-658. ISBN: 978-86-6305-026- 6.
  Detail

  JULIŠ, M.; ČELKO, L.; SPOTZ, Z.; DOLEŽAL, P.; PAVLOUŠKOVÁ, Z.; ŠVEJCAR, J. Failure Analysis of Spherical Roller Bearing. In Metallography XV. Materials Science Forum. Switzerland: Trans Tech Publication, 2014. s. 247-250. ISBN: 978-3-03835-072-9. ISSN: 0255-5476.
  Detail | WWW

  PAVLOUŠKOVÁ, Z.; MAN, O.; HORYNOVÁ, M.; ČELKO, L.; ŠVEJCAR, J. Analysis of Cracked Spring Washer for Sleeper- Rail Joints. In Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů. Praha: ČVUT v Praze, FS a Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s. r. o., 2014. s. 150-155. ISBN: 978-80-01-05474- 1.
  Detail

 • 2013

  PAVLOUŠKOVÁ, Z.; PACAL, B.; STRÁNSKÝ, K.; MAN, O.; KLAKURKOVÁ, L.; ŠVEJCAR, J. Normalized Distribution Coeficient as a Novel Method for Cast Irons Matrix Heterogeneity Assessment. YUCOMAT 2013, The Book of Abstracts. Belgrade, Serbia: Materials Research Society of Serbia, 2013. s. 73-73.
  Detail

  JECH, D.; ČELKO, L.; KLAKURKOVÁ, L.; PAVLOUŠKOVÁ, Z.; DVOŘÁČEK, E.; ŠVEJCAR, J. Influence of Technological Parameters on a Quality of Atmospheric Plasma Sprayed Coatings. YUCOMAT 2013, The Book of Abstracts. Belgrade, Serbia: Materials Research Society of Serbia, 2013. s. 21-21.
  Detail

 • 2011

  PAVLOUŠKOVÁ, Z.; MAN, O. Extrémní projevy kontaktní únavy na ložiscích těžkých stavebních strojů. In Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní a Škoda výukum, s. r. o., 2011. s. 173-176. ISBN: 978-80-01-04822- 1.
  Detail

 • 2008

  PANTĚLEJEV, L.; PACAL, B.; MAN, O.; PAVLOUŠKOVÁ, Z. Analýza porušení šneku vstřikovacího lisu. In 11. česko- slovenská konference Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů. Praha: nakladatelství ČVUT v Praze, 2008. s. 84-87. ISBN: 978-80-01-04039- 3.
  Detail

 • 2007

  PANTĚLEJEV, L.; PACAL, B.; VOJTKULÁKOVÁ, Z. Hodnocení příčin havárie kompresoru pro čerpání zemního plynu. 2007, roč. 2007, č. 321, s. 83-88.
  Detail

 • 2006

  PAVLOUŠKOVÁ, Z.; PANTĚLEJEV, L.; PACAL, B. An influence of soaking time to heterogeneity of nodular cast iron' s. In DVD. 43rd. Brno: Svaz sléváren ČR, 2006. s. DVD ( s.)ISBN: 80-214-3244- 6.
  Detail

  PAVLOUŠKOVÁ, Z.; PANTĚLEJEV, L.; PACAL, B. Analýza struktur patentovaných drátů. Zeszyty naukowe politechniki Opolskiej seria Mechanika, 2006, roč. 88, č. 318/ 2006, s. 215-218. ISSN: 1429- 6065.
  Detail

  PANTĚLEJEV, L.; VOJTKULÁKOVÁ, Z.; KUNZ, L. Vliv historie zatěžování a zátěžné frekvence na životnost oceli P91 při kombinovaném namáhání. Zeszyty naukowe politechniki Opolskiej seria Mechanika, 2006, roč. 88, č. 318/ 2006, s. 177-180. ISSN: 1429- 6065.
  Detail

  PAVLOUŠKOVÁ, Z.; PACAL, B.; PANTĚLEJEV, L. Vliv tepelného zpracování na heterogenitu matrice LKG. Slévárenství, 2006, roč. 54, č. 10- 11, s. 404-409. ISSN: 0037- 6825.
  Detail

 • 2005

  DOLEŽAL, P.; Pacal, B.; Vojtkuláková, Z. Stanovení příčin vzniku defektů na rozhraní základní materiál - svarový kov. MECHANICS 2004, 2005, roč. 86, č. 308, s. 299-303. ISSN: 0209- 2689.
  Detail

  VOJTKULÁKOVÁ, Z.; PACAL, B.; DOLEŽAL, P. HODNOCENÍ VAD PLECHŮ NA VÝROBU OBYTNÝCH KONTEJNERŮ. In Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů. Libverda: 2005. s. 385-388. ISBN: 80-01-03251- 5.
  Detail

  VOJTKULÁKOVÁ, Z.; DOLEŽAL, P.; PACAL, B. STANOVENÍ PŘÍČIN VZNIKU DEFEKTŮ NA ROZHRANÍ ZÁKLADNÍ MATERIÁL - SVAROVÝ KOV. Zeszyty naukowe politechniki Opolskiej seria Mechanika, 2005, roč. 2005, č. 308, s. 299-304. ISSN: 1429- 6055.
  Detail

 • 2004

  VOJTKULÁKOVÁ, Z.; PACAL, B. Comparison of evaluation methods of the chemical inhomogeneity of ductile irons alloyed with graded nickel contents. Zeszyty naukowe politechniki Opolskiej seria Mechanika, 2004, roč. 2004, č. 298, s. 195-200. ISSN: 1429- 6065.
  Detail

 • 2003

  VOJTKULÁKOVÁ, Z.; PACAL, B.; DOLEŽAL, P. THE MATERIAL ANALYSIS OF A REDUCING ROLL MADE OF DUCTILE CAST IRON. Zeszyty naukowe politechniki Opolskiej seria Mechanika, 2003, roč. 2003, č. 290, s. 334-339. ISSN: 1429- 6055.
  Detail

 • 2002

  PACAL, B.; VOJTKULÁKOVÁ, Z. Hodnocení chemické nehomogenity u niklových LKG. In Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů 2002. 1. Libverda: Strojní fakulta ČVUT v Praze, 2002. s. 194-198. ISBN: 80-01-02545- 4.
  Detail

  VOJTKULÁKOVÁ, Z., DOLEŽAL, P., PTÁČEK, P. The metallographical evaluation of the surgical joint implants and their integration with the bone tissue. Zeszyty naukowe politechniki Opolskiej seria Mechanika, 2002, roč. 2002, č. 288, s. 107-111. ISSN: 1429- 6055.
  Detail

  VOJTKULÁKOVÁ, Z., DOLEŽAL, P., PTÁČEK, P. Metalografické hodnocení kloubních implantátů. In 9. konference Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů. Praha: Fakulta strojní ČVUT v Praze a ŠKODA VÝZKUM s.r.o., 2002. s. 326 ( s.)ISBN: 80-01-02545- 4.
  Detail

 • 2001

  VOJTKULÁKOVÁ, Z., PACAL, B. Koroze odlitku víka lampy návěstidla. Zeszyty naukowe politechniki Opolskiej seria Mechanika, 2001, roč. 2001, č. 279, s. 161 ( s.)ISSN: 1429- 6055.
  Detail

 • 2000

  VOJTKULÁKOVÁ, Z.; PACAL, B. Material Engineers Contribution to the Topic "The Most Expensive Need Not Be The Best". Zeszyty naukowe politechniki Opolskiej seria Mechanika, 2000, roč. 2000, č. 263, s. 199 ( s.)ISSN: 1429- 6055.
  Detail

 • 1999

  PACAL, B.; STRÁNSKÝ, K.; VOJTKULÁKOVÁ, Z.; ZEMČÍK, L.; KLAKURKOVÁ, L.; MILION, B. Příspěvek k heterogenitě matrice LKG legovaných niklem. In Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů. Mariánské Lázně: 1999. s. 93-96. ISBN: 80-85988-40- 2.
  Detail

 • 1998

  VOJTKULÁKOVÁ, Z. Rastrovací tunelovací mikroskop - možnosti využití pro praxi. Zeszyty naukowe politechniki Opolskiej seria Mechanika, 1998, roč. 1998, č. 246, s. 147-151. ISSN: 1429- 6055.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.