Ing.

Zdeněk Vejpustek

Ph.D.

FA, US – odborný asistent

vejpustek@fa.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Zdeněk Vejpustek, Ph.D.

Kontakty

Fakulta architektury

Ústav stavitelství, odborný asistent

E-mailvejpustek@fa.vutbr.cz

Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.