Ing.

Zdeněk Vejpustek

Ph.D.

FA, US – odborný asistent

+420 54114 6754
vejpustek@fa.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Zdeněk Vejpustek, Ph.D.

Kontakty

ORCID iD 0000-0002-5688-4947

Fakulta architektury

Ústav stavitelství, odborný asistent

E-mailvejpustek@fa.vutbr.cz
Pracovní telefon+420 54114 6754
Telefon+420541146754
MístnostB/810 (Poříčí 93/7, Brno 639 00)

Akademický senát FA, člen

Fakulta stavební

Ústav pozemního stavitelství


Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.