Ing.

Zdeněk Pytlíček

Ph.D.

CEITEC VUT, RG-1-02 – vědecký pracovník

zdenek.pytlicek@ceitec.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Zdeněk Pytlíček, Ph.D.

Tvůrčí aktivity

 • PRÁŠEK, J.; PYTLÍČEK, Z.; HUBÁLEK, J.: GAS-směšovač; Směšovací zařízení pro nastavení požadované koncentrace plynů. T10-N0.66. (funkční vzorek)
  Detail

 • PRÁŠEK, J.; PYTLÍČEK, Z.; HUBÁLEK, J.: GAS-chamber; Komůrka pro testování senzorů plynů. T10-N0.66. (funkční vzorek)
  Detail

 • PYTLÍČEK, Z.; PRÁŠEK, J.: VOCdetector; Stanice pro detekci par organických rozpouštědel. LabSensNano T10-N5.20. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=29. (funkční vzorek)
  http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=29, počet stažení: 3
  Detail

 • HUBÁLEK, J.; GALBIČKA, T.; ČERNOŠEK, M.; SEDLÁČEK, J.; ŽÁK, J.; PYTLÍČEK, J.; PRÁŠEK, J.: OLED switch; Přepínač blikání organických LED (O-LED). LabSensNano, UMEL T10, N4.28. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=15. (funkční vzorek)
  http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=15, počet stažení: 5
  Detail

 • PRÁŠEK, J.; GABLECH, I.; PYTLÍČEK, Z.; SVATOŠ, V.; HUBÁLEK, J.: GAS-Heater-1; Vyhřívací platforma pro senzory plynů. LabSensNano T10-N0.66. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=56. (funkční vzorek)
  http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=56, počet stažení: 4
  Detail

 • PYTLÍČEK, Z.; PRÁŠEK, J.; MOZALEV, A.; HUBÁLEK, J.: AW1000; Automatizované zařízení anodické oxidace do 1000 V. T10-N0.65. URL: http://labsensnano.umel.feec.vutbr.cz/products.aspx?id=33. (funkční vzorek)
  http://labsensnano.umel.feec.vutbr.cz/products.aspx?id=33, počet stažení: 3
  Detail

 • PYTLÍČEK, Z.; PRÁŠEK, J.; HUBÁLEK, J.: AW200; Automatizované zařízení anodické oxidace do 200 V. T10-N0.65. URL: http://labsensnano.umel.feec.vutbr.cz/products.aspx?id=32. (funkční vzorek)
  http://labsensnano.umel.feec.vutbr.cz/products.aspx?id=32, počet stažení: 3
  Detail

 • SOLOVEI, D.; PYTLÍČEK, Z.; BENDOVÁ, M.; HUBÁLEK, J.: gas_sensor_TiO2_2; Pole TiO2 nanosloupků pro senzorické aplikace. LabSensNano T10-N0.66. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=54. (funkční vzorek)
  http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=54, počet stažení: 4
  Detail

 • PYTLÍČEK, Z.; PEKÁREK, J.; CHOMOUCKÁ, J.; HUBÁLEK, J., HORNA, A.: MRSI; Software pro měření reálné složky impedance v mikrofluidních systémech. LabSensNano T10-0.66. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=49. (software)
  http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=49, počet stažení: 4
  Detail

 • PYTLÍČEK, Z.; SEDLÁČEK, J.; GABLECH, I.; PRÁŠEK, J.: GAS-station; Plynová směšovací stanice. LabsSensNano T10-N0.66. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=75. (funkční vzorek)
  http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=75, počet stažení: 4
  Detail

 • MOZALEV, A.; BENDOVÁ, M.; PYTLÍČEK, Z.; HUBÁLEK, J.: gas_sensor_3D; Pole nanosloupků oxidů kovů pro senzorické aplikace. LabSensNano T10-N0.66. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=84. (funkční vzorek)
  http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=84, počet stažení: 3
  Detail

 • VALLEJOS VARGAS, S.; HUBÁLEK, J.; PRÁŠEK, J.; PYTLÍČEK, Z.: AACVD; AACVD reactor. Centrum SIX, Technická 3058/10, Brno. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=93. (funkční vzorek)
  http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=93, počet stažení: 3
  Detail

 • PYTLÍČEK, Z.; GABLECH, I.; SEDLÁČEK, J.; PRÁŠEK, J.; HUBÁLEK, J.: GAS Chamber-3; Komůrka s vyhřívací platformou pro testování senzorů plynů. LabSensNano T10-N0.66. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=114. (funkční vzorek)
  http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=114, počet stažení: 2
  Detail

 • CHMELA, O.; SADÍLEK, J.; PYTLÍČEK, Z.; VALLEJOS VARGAS, S.: SNW-GSA-2.GEN; Elektrodové pole paralelnich nano-kontaktů pro selektivni kontaktování nanodrátů určené pro senzorické aplikace - 2. generace. LabSensNano (VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav mikroelektroniky, Technická 3058/10, 616 00 Brno, Česká republika).. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=136. (funkční vzorek)
  http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=136, počet stažení: 2
  Detail

 • CHMELA, O.; VALLEJOS VARGAS, S.; PYTLÍČEK, Z.; SADÍLEK, J.: TO-8 gas chamber-v.1.0; Komora pro ultracitlivé měření sensorů plynů na pouzdře TO-8 s 12 vývody. LabSensNano (VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav mikroelektroniky, Technická 3058/10, 616 00 Brno, Česká republika).. (funkční vzorek)
  Detail

Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.