Ing.

Zdeněk Pytlíček

Ph.D.

CEITEC VUT, RG-1-02 – vědecký pracovník

zdenek.pytlicek@ceitec.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Zdeněk Pytlíček, Ph.D.

Publikace

 • 2020

  NG, S.; PRÁŠEK, J.; ZAZPE, R.; PYTLÍČEK, Z.; SPOTZ, Z.; RODRIGUEZ-PEREIRA, J.; MICHALIČKA, J.; PŘIKRYL, J.; KRBAL, M.; SOPHA, H.; HUBÁLEK, J.; MACÁK, J. Atomic Layer Deposition of SnO2-Coated Anodic One-Dimensional TiO(2 )Nanotube Layers for Low Concentration NO2 Sensing. ACS APPL MATER INTER, 2020, roč. 12, č. 29, s. 33386-33396. ISSN: 1944-8244.
  Detail | WWW

 • 2019

  MOZALEV, A.; BENDOVÁ, M.; PYTLÍČEK, Z.; LLOBET, E. The formation-properties of porous-alumina-embedded hafnium-oxide nanorod arrays. In Proceedings of 7th International Conference on ADVANCES IN ELECTRONIC AND PHOTONIC TECHNOLOGIES. D. Jandura, Ľ. Šušlik, P. Urbancová, J. Kováč. Zilina, Slobak republic: University of Zilina in EDIS - Publishing Centre of UZ, 2019. s. 19-22. ISBN: 978-80-554-1568-0.
  Detail

  BENDOVÁ, M.; PYTLÍČEK, Z.; PRÁŠEK, J.; MOZALEV, A. The growth and unique electronic properties of the porous-alumina-assisted hafnium-oxide nanostructured films. Electrochimica Acta, 2019, roč. 327, č. 1, s. 1-12. ISSN: 0013-4686.
  Detail | WWW

  PYTLÍČEK, Z.; BENDOVÁ, M.; PRÁŠEK, J.; MOZALEV, A. On-chip sensor solution for hydrogen gas detection with the anodic niobium-oxide nanorod arrays. Sensors and Actuators B: Chemical, 2019, roč. 284, č. 1, s. 723-735. ISSN: 0925-4005.
  Detail | WWW

  KAUSHIK, P.; ELIÁŠ, M.; MICHALIČKA, J.; HEGEMANN, D.; PYTLÍČEK, Z.; NEČAS, D.; ZAJÍČKOVÁ, L. Atomic layer deposition of titanium dioxide on multi-walled carbon nanotubes for ammonia gas sensing. Surface and Coatings Technology, 2019, roč. 370, č. 370, s. 235-243. ISSN: 0257-8972.
  Detail | WWW

 • 2018

  KAUSHIK, P.; ELIÁŠ, M.; PRÁŠEK, J.; PYTLÍČEK, Z.; ZAJÍČKOVÁ, L. Titanium Dioxide Modified Multi-Walled Carbon Nanotubes as Room Temperature NH3 Gas Sensors. In IEEE Sensors 2018 Proceeedings. Proceedings of the International Spring Seminar on Electronics. India: IEEE Computer Society, 2018. s. 1-3. ISBN: 978-1-5386-4707-3. ISSN: 21612528-.
  Detail

  PRÁŠEK, J.; VANČÍK, S.; SVATOŠ, V.; KLEMPA, J.; GABLECH, I.; PYTLÍČEK, Z.; LEVEK, V. MEMS Microhotplates for Chemical Sensors. In 41st International Spring Seminar on Electronics Technology ISSE2018. Proceedings of the International Spring Seminar on Electronics. Serbia: IEEE Computer Society, 2018. s. 1-5. ISBN: 9781538657317. ISSN: 21612528-.
  Detail

 • 2017

  PYTLÍČEK, Z. MIKROSENZORY PLYNŮ ZALOŽENÉ NA SAMOUSPOŘÁDANÝCH 3D NANOVRSTVÁCH OXIDŮ KOVŮ. 2017. s. 1-163.
  Detail

 • 2016

  URBÁNKOVÁ, K.; DRBOHLAVOVÁ, J.; PYTLÍČEK, Z.; SVATOŠ, V.; HUBÁLEK, J. Self-organized TiO2 nanotube arrays and the mechanism of tube growth. In NANOCON 2015, Proceedings of Abstracts. 1st edition. Ostrava: Tanger Ltd., 2016. s. 260-264. ISBN: 978-80-87294-59-8.
  Detail | WWW

  PŘIKRYLOVÁ, K.; DRBOHLAVOVÁ, J.; SVATOŠ, V.; GABLECH, I.; KALINA, L.; PYTLÍČEK, Z.; HRDÝ, R.; HUBÁLEK, J. Fabrication of highly ordered short free-standing titania nanotubes. Monatshefte für Chemie, 2016, roč. 147, č. 5, s. 943-949. ISSN: 1434-4475.
  Detail | WWW

  PYTLÍČEK, Z. MODELLING OF GAS DIFFUSION IN THE 3- D STRUCTURED METAL OXIDE NANOFILM. In Proceedings of the 22nd Conference STUDENT EEICT 2016. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních, 2016. s. 640-644. ISBN: 978-80-214-5350- 0.
  Detail

  MOZALEV, A.; BENDOVÁ, M.; GISPERT-GUIRADO, F.; PYTLÍČEK, Z.; LLOBET, E. Metal-substrate-supported tungsten-oxide nanoarrays via porous-alumina-assisted anodization: from nanocolumns to nanocapsules and nanotubes. Journal of Materials Chemistry A, 2016, roč. 4, č. 21, s. 8219-8232. ISSN: 2050-7488.
  Detail | WWW

  MOZALEV, A.; BENDOVÁ, M.; VAZQUEZ, R.; PYTLÍČEK, Z.; LLOBET, E.; HUBÁLEK, J. Formation and gas-sensing properties of a porous-alumina-assisted 3-D niobium-oxide nanofilm. Sensors and Actuators B: Chemical, 2016, č. 229, s. 587-598. ISSN: 0925-4005.
  Detail | WWW

 • 2015

  MOZALEV, A.; VAZQUEZ, R.; BENDOVÁ, M.; PYTLÍČEK, Z.; LLOBET, E.; HUBÁLEK, J. Porous-alumina-assisted formation of 3-D nanostructured niobium oxide films for advanced sensing applications. Procedia Engineering, 2015, roč. 120, č. 1, s. 435-438. ISSN: 1877-7058.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  MOZALEV, A.; PYTLÍČEK, Z.; BENDOVÁ, M.; VAZQUEZ, R.; LLOBET, E.; HUBÁLEK, J. 3-D nanostructured tungsten-oxide gas-sensing film via anodizing sputter-deposited Al/W metal layers. In 2015 IEEE SENSORS Proceedings. 2015. s. 170-173. ISBN: 978-1-4799-8202-8.
  Detail

  MOZALEV, A.; BENDOVÁ, M.; PYTLÍČEK, Z.; HASSEL, A. W. FREE-STANDING WO3 NANOTUBE ARRAY ELECTRODES VIA THE POROUS-ALUMINA-ASSISTED ANODIZING OF W/ TI LAYERS. In Proceedings of the 3rd International Conference on ADVANCES IN ELECTRONIC AND, PHOTONIC TECHNOLOGIES (ADEPT2015). 2015. s. 15-18. ISBN: 978-80-554-1033- 3.
  Detail

  VALLEJOS VARGAS, S.; PYTLÍČEK, Z.; SEDLÁČEK, J.; PRÁŠEK, J.; CANÉ, C.; GRÁCIA, I.; FIGUERAS, E. Ferric oxide nanoparticle-functionalized tungsten oxide nanoneedles and their gas sensing properties. In Eurosensors 2015 conference proceedings. Procedia Engineering. Elsevier, 2015. s. 443-446. ISSN: 1877-7058.
  Detail | WWW

  MOZALEV, A.; BENDOVÁ, M.; PYTLÍČEK, Z.; HUBÁLEK, J. The formation and properties of porous-anodic-alumina-assisted metal-oxide 3-D nanofilms for use in advanced micro- devices. Book of Abstracts of the VII Aluminium Surface, Science and Technology. 17-21 May 2015, Madeira Island, Portugal: 2015. s. 41-41.
  Detail

 • 2013

  MOZALEV, A.; BENDOVA, M.; HRDY, R.; PYTLICEK, Z.; HUBALEK, J. The formation of Self-organized 3-d Arrays of Semiconductor Metal- oxide Nanocolumns for Advanced Sensor Applications. Proceedings of the International Conference on Advances in Electronic and Photonic Technologies. D. Pudiš. University of Žilina, Slovakia: 2013. s. 7-10. ISBN: 978-80-554-0689- 3.
  Detail

  BENDOVÁ, M.; MOZALEV, A.; PYTLÍČEK, Z.; HUBÁLEK, J. Electrical Transport Properties of Metal-Oxide Nanocolumn Arrays Grown by Anodizing Al/Nb and Al/ W Bilayers. 2013. s. 135-135.
  Detail

  PYTLÍČEK, Z.; BENDOVÁ, M.; MOZALEV, A.; HUBÁLEK, J. Device for controlled nanopillars growth using anodic aluminum oxide film as template. XIII. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Mendlova univerzita v Brně. LITERA BRNO, Tábor 43a, BRNO: Mendelova univerzita v Brně, 2013. s. 133-134. ISBN: 978-80-7375-757- 1.
  Detail

 • 2012

  PYTLÍČEK, Z.; GABLECH, I.; PRÁŠEK, J.; HUBÁLEK, J. Zařízení pro automatickou charakterizaci polovodičových senzorů plynů. In XII. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Brno: LITERA BRNO, 2012. s. 197-199. ISBN: 978-80-7375-618- 5.
  Detail

  GABLECH, I.; PYTLÍČEK, Z.; PRÁŠEK, J.; HUBÁLEK, J. Tin dioxide sensor for methane detection. In XII. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Brno: LITERA BRNO, 2012. s. 54-56. ISBN: 978-80-7375-618- 5.
  Detail

 • 2011

  PYTLÍČEK, Z.; PRÁŠEK, J. Improvement of sensing properies of the thick- film electrochemical sensors by specification measurement with the rotating vessel cell. In XI. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2011. s. 217-220. ISBN: 978-80-7375-514- 0.
  Detail

 • 2009

  PRÁŠEK, J.; HUBÁLEK, J.; PYTLÍČEK, Z. Student workplace for gas sensing demonstration. Electronics, 2009, roč. 3, č. 2, s. 19-21. ISSN: 1313- 1842.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.