doc. Mgr.

Zdeněk Opluštil

Ph.D.

FSI, ÚM OMA – docent

+420 54114 2721
oplustil@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Mgr. Zdeněk Opluštil, Ph.D.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2001, Mgr., Fakulta přírodovědecká MU v Brně, obor Odborná matematika
 • 2005, Ph.D., Fakulta přírodovědecká MU v Brně, obor Matematická analýza

Přehled zaměstnání

 • 2005-dosud, odborný asistent, Ústav matematiky FSI VUT v Brně

Pedagogická činnost

 • Vedení cvičení na FI MU v Brně (2000 - 2005): Matematická analýza I,II,III, Matematika IV
 • Vedení cvičení na PřF MU v Brně (2000 - 2005): Matematická analýza I,II
 • Vedení cvičení na FSI VUT v Brně (2005 - dosud): Matematika I,II

Vědeckovýzkumná činnost

 • Funkcionální diferenciální rovnice

Projekty

  Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

  3