doc. Ing.

Zdeněk Florian

CSc.

FSI, ÚMTMB OBTNML – docent

+420 54114 2863
florian@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Zdeněk Florian, CSc.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1976, Ing., Vysoké učení technické v Brně, strojní fakulta, katedra chemických a potravinářských strojů
 • 1981, Vysoké učení technické v Brně, PGS obor informatika, numerické metody
 • 1991, CSc., Vysoké učení technické v Brně, strojní fakulta, obor Stavba energetických strojů a zařízení
 • 2012, doc., Vysoké učení technické v Brně, fakulta strojního inženýrství

Přehled zaměstnání

 • 1976 – 1984, výzkumný pracovník, Výzkumný ústav energetického strojírenství v Brně
 • 1984 – dosud, odborný asistent, Vysoké učení technické v Brně, fakulta strojního inženýrství, Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky Odbor aplikované mechaniky a biomechaniky

Pedagogická činnost

 • Pružnost a pevnost I (4PP)
 • Pružnost a pevnost II (5PP)
 • Biomechanika II (RBI)
 • Statika (3ST)
 • Přetvárné a degradační procesy (RPC)
 • Mezní stavy a spolehlivost (RMS)

Vědeckovýzkumná činnost

 • Spoluřešitel
 • GAČR 103/94/0419 - Numerická analýza interakčních procesů v lidském těle
 • (1994-6).
 • GAČR 106/96/0652 - Počítačové podpory v biomedicínském inženýrství a v biomechanice (1996-8).
 • IGA MZ ČR ND/5191-3 Biomechanická studie o stabilitě poraněného obratle, augmentovaného rychle tuhnoucí biokeramikou. (1999 – 2001)
 • IGA MZ ČR ND/6622-3 Transpozice šlach na ruce tetraplegika. (2001-2003)
 • GAČR 101/01/0974 - Specifické biomechanické problémy kyčelních endoprotézy a jejich řešení modelováním (2001-2003).
 • GAČR 101/05/0136 - Klinické biomechanické problémy velkých kloubů člověka
 • (2005-2007)
 • Záměr MSM 262100001 - Výpočtové a fyzikální modelování problémů inženýrské termofluidní mechaniky, mechaniky těles a fázových přeměn (1998-2004).
 • Záměr MSM 262100024 - Výzkum a vývoj mechatronických soustav, (2001-2004).
 • Výzkumný záměr MSM 0021630518 Simulační modelování mechatronických soustav,(2005 – dosud)
 • KONTAKT 1P05ME789, Simulace mechanické funkce vybraných prvků lidského těla, (2005-2008)
 • IGA MZ ČR NS9620 - Obnova aktivního pohybu v lokti u tetraplegických pacientů (2009-2010, MZ0/NS)

Projekty

 • GAČR 103/94/0419 - Numerická analýza interakčních procesů v lidském těle (1994-6).
 • GAČR 106/96/0652 - Počítačové podpory v biomedicínském inženýrství a v biomechanice (1996-8).
 • IGA MZ ČR ND/5191-3 - Biomechanická studie o stabilitě poraněného obratle, augmentovaného rychle tuhnoucí biokeramikou (1999 – 2001).
 • IGA MZ ČR ND/6622-3 - Transpozice šlach na ruce tetraplegika (2001-2003).
 • GAČR 101/01/0974 - Specifické biomechanické problémy kyčelních endoprotézy a jejich řešení modelováním (2001-2003).
 • GAČR 101/05/0136 - Klinické biomechanické problémy velkých kloubů člověka (2005-2007).
 • Záměr MSM 262100001 - Výpočtové a fyzikální modelování problémů inženýrské termofluidní mechaniky, mechaniky těles a fázových přeměn (1998-2004).
 • Záměr MSM 262100024 - Výzkum a vývoj mechatronických soustav, (2001-2004).
 • Výzkumný záměr MSM 0021630518 - Simulační modelování mechatronických soustav(2005 – dosud)
 • KONTAKT 1P05ME789, Simulace mechanické funkce vybraných prvků lidského těla,(2005-2008)
 • IGA MZ ČR NS9620 - Obnova aktivního pohybu v lokti u tetraplegických pacientů (2009-2010, MZ0/NS)

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

21

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

21

Citace ostatní (bez autocitací)

26