Ing.

Zdeněk Fiala

Ph.D.

FSI, ÚST OTO – odborný asistent

+420 54114 2404
fiala.z@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Zdeněk Fiala, Ph.D.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 01.09.2005 - 30.06.2008

  Brno
  Bc., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, ústav strojírenské technologie, téma práce: Modely materiálů pro simulace dynamických dějů ve tváření

 • 01.09.2008 - 30.06.2010

  Brno
  Ing., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, ústav strojírenské technologie, téma práce: Vibrace při obrábění kovů

 • 01.09.2010 - 30.06.2014

  Brno
  Ph.D., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, ústav strojírenské technologie, téma práce: Analýza měrných řezných sil pro nové obráběné materiály a CNC technologie

Přehled zaměstnání

 • 01.01.2013 - 30.06.2014

  Brno
  Asistent, Ústav strojírenské technologie, Odbor technologie obrábění, Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně

 • 01.07.2014 - ...

  Brno
  Odborný asistent, Ústav strojírenské technologie, Odbor technologie obrábění, Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně
  úvazek 0,2

 • 01.07.2014 - ...

  Kuřim
  Výzkumný pracovník v oblasti dynamiky výrobních strojů a technologie, Intemac Solutions, s.r.o.
  úvazek 0,8

Pedagogická činnost

Technologie obrábění - DTB

Experimentální metody - HE1, HE1-K

 

Vědeckovýzkumná činnost

Problematika vibrací při obrábění

Vibrodiagnostika

Modální analýza, provozní modální analýza, provozní tvary kmitů

Obrábění kompozitních materiálů

 

Projekty

 • Specifický výzkum 2011: Analýza řezivosti a opotřebení nástrojů z HSS ocelí s PVD povlaky na bázi (Al,Ti,Cr)N a jejich dynamických vlastností s využitím modální analýzy při čelním frézování.
 • Specifický výzkum 2012: Nový HSS frézovací nástroj s vnitřním chlazením pro hrubování.
 • Specifický výzkum 2013: Analýza měrných řezných sil pro nové obráběné materiály.
 • Specifický výzkum 2013: Výzkum pokročilých technologií obrábění pro konkurenceschopné strojírenství.
 • Specifický výzkum 2014: Analýza zvukového spektra obráběcího procesu.
 • Specifický výzkum 2016:  Výzkum v oblasti moderních výrobních technologií pro specifické aplikace.