Ing.

Zdeněk Feiler

FEKT, UVEE

+420 54114 6727
feiler@feec.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Zdeněk Feiler

Výuka

Konzultační hodiny

Technická 12 A4.13, pondělí až pátek, 9-14 hod.

Vyučované předměty

BPC-EPBElektrické pohony
Cvičení na poč., Česky, zimní, FEKT, UVEE
CVELPower electronics
Přednáška, Cvičení odb. zák., Laboratorní cvičení, Anglicky, zimní, FEKT, UVEE

* Údaje platné pro aktuální akademický rok 2019/2020