prof. RNDr.

Zdeněk Chobola

CSc.

FAST, FYZ – vedoucí ústavu

+420 54114 7650
chobola.z@fce.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. RNDr. Zdeněk Chobola, CSc.

Tvůrčí aktivity

  • POSPÍŠIL, K.; STRYK, J.; KOŘENSKÁ, M.; PAZDERA, L.; CHOBOLA, Z.: TP 148; Diagnostický průzkum mostů PK postupy monitorování a vyhodnocení koroze výztuží v betonu metodou akustické emise. www.cdv.cz. (metodika certifikovaná uplatněná)
    Detail

  • LUŇÁK, M.; CHOBOLA, Z.: Black Box I; Elektronický přepínač rezistorů, řízený PC. Ústav Fyziky FAST VUT v Brně, http://kf.fyz.fce.vutbr.cz/~lunak/Elektronicky_prepinac_rezistoru_rizeny_pc.pdf. URL: http://kf.fyz.fce.vutbr.cz/~lunak/Elektronicky_prepinac_rezistoru_rizeny_pc.pdf. (funkční vzorek)
    http://kf.fyz.fce.vutbr.cz/~lunak/Elektronicky_prepinac_rezistoru_rizeny_pc.pdf, počet stažení: 2
    Detail

Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.