Ing.

Zbyněk Křivka

Ph.D.

FIT, UIFS – odborný asistent

+420 54114 1313
krivka@fit.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Zbyněk Křivka, Ph.D.

Publikace

 • 2020

  KOCMAN, R.; KŘIVKA, Z.; MEDUNA, A. General CD Grammar Systems and Their Simplification. Journal of Automata, Languages and Combinatorics, 2020, roč. 25, č. 1, s. 37-54. ISSN: 1430-189X.
  Detail | WWW

  MARTIŠKO, J.; KŘIVKA, Z.; MEDUNA, A. CD Grammar Systems with Two Propagating Scattered Context Components Characterize the Family of Context Sensitive Languages. International Journal of Foundations of Computer Science, 2020, s. 1-15. ISSN: 0129-0541.
  Detail | WWW

 • 2019

  MEDUNA, A.; KŘIVKA, Z. Scattered Context Grammars with One Non-Context-Free Production are Computationally Complete. Acta Informatica, 2019, roč. 2019, č. 1, s. 1-19. ISSN: 0001-5903.
  Detail | WWW

  MEDUNA, A.; KŘIVKA, Z.; KUČERA, J. Jumping Pure Grammars. COMPUTER JOURNAL, 2019, roč. 62, č. 1, s. 30-41. ISSN: 0010-4620.
  Detail | WWW

 • 2018

  KOCMAN, R.; KŘIVKA, Z.; MEDUNA, A. On Double-Jumping Finite Automata and Their Closure Properties. RAIRO-THEORETICAL INFORMATICS AND APPLICATIONS, 2018, roč. 52, č. 2, s. 185-199. ISSN: 0988-3754.
  Detail | WWW

  KUČERA, J.; KŘIVKA, Z.; MEDUNA, A. On k#$-Rewriting Systems. Romanian Journal of Information Science and Technology (ROMJIST), 2018, roč. 21, č. 3, s. 278-287. ISSN: 1453-8245.
  Detail | WWW

  KOCMAN, R.; NAGY, B.; KŘIVKA, Z.; MEDUNA, A. A Jumping 5'->3' Watson-Crick Finite Automata Model. In Tenth Workshop on Non-Classical Models of Automata and Applications (NCMA 2018). books@ocg.at 332. Wien: Austrian Computer Society, 2018. s. 117-132. ISBN: 978-3-903035-21-8.
  Detail | WWW

 • 2016

  KŘIVKA, Z.; MEDUNA, A.; ZEMEK, P. Phrase-Structure Grammars: Normal Forms and Reduction. COMPUTER JOURNAL, 2016, roč. 59, č. 8, s. 1180-1185. ISSN: 0010-4620.
  Detail | WWW

  KOCMAN, R.; KŘIVKA, Z.; MEDUNA, A. On Double-Jumping Finite Automata. In Eighth Workshop on Non-Classical Models of Automata and Applications (NCMA 2016). books@ocg.at 321. Wien: Austrian Computer Society, 2016. s. 195-210. ISBN: 978-3-903035-10-2.
  Detail | WWW

 • 2015

  KŘIVKA, Z.; MEDUNA, A. Jumping Grammars. International Journal of Foundations of Computer Science, 2015, roč. 26, č. 6, s. 709-731. ISSN: 0129-0541.
  Detail | WWW

 • 2014

  TESAŘ, R.; KŘIVKA, Z.; MEDUNA, A. Alan Mathison Turing - život a dílo. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, 2014, roč. 58, č. 2, s. 1-19. ISSN: 0032-2423.
  Detail | WWW

  KŘIVKA, Z.; SUBRAMANIAN, K.; MARTÍN-VIDE, C.; MEDUNA, A. A Variant of Pure Two-dimensional Context-free Grammars generating Picture Languages. In 16th International Workshop on Combinatorial Image Analysis. Lecture Notes in Computer Science. Lecture Notes in Computer Science, ISSN 0302-9743, Vol. 8466. Brno: Springer Verlag, 2014. s. 123-133. ISBN: 978-3-319-07147-3. ISSN: 0302-9743.
  Detail | WWW

 • 2011

  DULÍK, T.; KŘIVKA, Z.; KADLEC, J.; BLIŽŇÁK, M.; BUDÍKOVÁ, V.; JIRÁK, O.; OLŠAROVÁ, N.; TRBUŠEK, J.; VAŠÍČEK, Z. Virtuální laboratoř pro vývoj aplikací s mikroprocesory a FPGA. Brno: Akademické nakladatelství CERM sro., 2011. 82 s. ISBN: 978-80-7204-754-3.
  Detail | WWW

  KŘIVKA, Z.; MASOPUST, T. Cooperating Distributed Grammar Systems with Random Context Grammars as Components. Acta Cybernetica, 2011, roč. 20, č. 2, s. 269-283. ISSN: 0324-721X.
  Detail | WWW

  KOUTNÝ, J.; KŘIVKA, Z.; MEDUNA, A. Pumping Properties of Path-Restricted Tree-Controlled Languages. In 7th Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science. Brno: Brno University of Technology, 2011. s. 61-69. ISBN: 978-80-214-4305-1.
  Detail

  KŘIVKA, Z.; VAŠÍČEK, Z. The Virtualization of Development Boards in the Virtual Laboratory of Microprocessor Technology. In 12th International Carpathian Control Conference (ICCC). Velké Karlovice: VŠB-Technical University of Ostrava, 2011. s. 424-428. ISBN: 978-1-61284-359-9.
  Detail

  KŘIVKA, Z.; JIRÁK, O.; VAŠÍČEK, Z. Integrated Development Environment for Virtual Laboratory. In International Technology, Education and Development Conference. Valencia: International Association for Technology, Education and Development, 2011. s. 6109-6118. ISBN: 978-84-614-7423-3.
  Detail

 • 2010

  KŘIVKA, Z.; OLŠAROVÁ, N.; VAŠÍČEK, Z.; JIRÁK, O. Odvozování propojení komponent pro podporu návrhu pro malé FPGA čipy. In DATAKON 2010 Proceedings (Ed. Petr Šaloun). Mikulov: Ostravská univerzita, 2010. s. 81-90. ISBN: 978-80-7368-424-2.
  Detail

  JIRÁK, O.; KŘIVKA, Z. Hardware Design Tool based on Eclipse Modeling Framework. In Proceedings of the 44th Spring International Conference Modeling and Simulation Systems. Ostrava: 2010. s. 138-144. ISBN: 978-80-86840-51-2.
  Detail

  KŘIVKA, Z.; JIRÁK, O.; VAŠÍČEK, Z. Component Interconnection Inference Tool Supporting the Design of Small FPGA-based Embedded Systems. In Proceedings of the IADIS International Conference Applied Computing 2010. Timisoara: International Association for Development of the Information Society, 2010. s. 230-234. ISBN: 978-972-8939-30-4.
  Detail

 • 2009

  KŘIVKA, Z.; JIRÁK, O. Design and Implementation of Back-end for PicoBlaze C Compiler. In Proceedings of the IADIS International Conference Applied Computing 2009. Rome: International Association for Development of the Information Society, 2009. s. 135-138. ISBN: 978-972-8924-97-3.
  Detail

 • 2008

  KŘIVKA, Z. Rewriting Systems with Restricted Configurations. Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2008. 131 s. ISBN: 978-80-214-3722-7.
  Detail | WWW

  KŘIVKA, Z.; JIRÁK, O.; VAŠÍČEK, Z. Debugging of Small FPGA-Based Embedded System. In Proceedings of ASIS 2008. Ostrava: 2008. s. 1-6. ISBN: 978-80-86840-42-0.
  Detail

 • 2007

  KŘIVKA, Z.; LORENC, L.; SCHÖNECKER, R. Vývoj vestavěných systémů s FPGA na konceptuální úrovni. In Sborník příspěvků konference ZVŮLE 2007. Brno: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, 2007. s. 176-179. ISBN: 978-80-214-3468- 4.
  Detail

  KŘIVKA, Z.; KOLÁŘ, D.; SCHÖNECKER, R. Component- based Design of Embedded Systems with FPGA Support. In Proceedings of XXIXth International Autumn Colloquium Advanced Simulation of Systems. Ostrava: 2007. s. 167-172. ISBN: 978-80-86840-34- 5.
  Detail

  KŘIVKA, Z. In Proceedings of the 13th Conference STUDENT EEICT 2007, Volume 4. Brno: Faculty of Electrical Engineering and Communication BUT, 2007. s. 386-390. ISBN: 978-80214-3410- 3.
  Detail

  LORENC, L.; KŘIVKA, Z.; SCHÖNECKER, R. A Note on the Parsing of Complete VHDL- 2002. In Information Systems and Formal Models (Proceedings of 2nd International Workshop on Formal Models (WFM'07)). Opava: Silesian University, 2007. s. 245-248. ISBN: 978-807248-006- 7.
  Detail

  KŘIVKA, Z. Přepisující systémy s omezenými konfiguracemi. Brno: 2007.
  Detail

  KŘIVKA, Z.; MEDUNA, A. Generalized #- Rewriting Systems of Finite Index. In Information Systems and Formal Models (Proceedings of 2nd International Workshop on Formal Models (WFM'07)). Opava: Silesian University, 2007. s. 197-204. ISBN: 978-807248-006- 7.
  Detail

  KŘIVKA, Z.; MEDUNA, A.; SMRČEK, J. n-Right-Linear #- Rewriting Systems. In Third Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science (MEMICS 2007). Znojmo: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., 2007. s. 105-112. ISBN: 978-80-7355-077- 6.
  Detail

 • 2006

  KŘIVKA, Z.; SCHÖNECKER, R. String- Partitioning Systems and An Infinite Hierarchy. In Proceedings of 1st International Workshop on Formal Models (WFM'06). Ostrava: 2006. s. 53-60. ISBN: 80-86840-20- 4.
  Detail

  SCHÖNECKER, R.; KŘIVKA, Z.; MEDUNA, A. Reducing Deep Pushdown Automata and Infinite Hierarchy. In MEMICS 2006 Second Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science. Mikulov: Faculty of Information Technology BUT, 2006. s. 214-221. ISBN: 80-214-3287- X.
  Detail

  KŘIVKA, Z.; MEDUNA, A. General Top- Down Parsers Based On Deep Pushdown Expansions. In Proceedings of 1st International Workshop on Formal Models (WFM'06). Ostrava: 2006. s. 11-18. ISBN: 80-86840-20- 4.
  Detail

  KŘIVKA, Z.; MEDUNA, A.; SCHÖNECKER, R. Generation of Languages by Rewriting Systems that Resemble Automata. International Journal of Foundations of Computer Science, 2006, roč. 17, č. 5, s. 1223-1229. ISSN: 0129- 0541.
  Detail

 • 2005

  KŘIVKA, Z. String- partitioning Systems. In Proceedings of International Interdisciplinary HONEYWELL EMI 2005. Brno: Faculty of Electrical Engineering and Communication BUT, 2005. s. 217-221. ISBN: 80-214-2942- 9.
  Detail | WWW

  KŘIVKA, Z., MEDUNA, A. Random Context and Programmed Grammars of Finite Index Have The Same Generative Power. In Proceedings of 8th International Conference ISIM' 05 Information Systems Implementation and Modelling. 1st edition. Ostrava: 2005. s. 67-72. ISBN: 80-86840-09- 3.
  Detail

  KŘIVKA, Z. Recursive Erasing in Programmed Grammars. In PRE- PROCEEDINGS of the 1st Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science. Znojmo: Faculty of Informatics MU, 2005. s. 139-144.
  Detail

 • 2004

  KŘIVKA, Z. Zefektivnění syntaktické analýzy aritmetických výrazů. In SVOČ 2004 - Soutěž vysokoškoláků ve vědecké odborné činnosti v matematice. Brno: Fakulta strojního inženýrství VUT, 2004. s. 34-34.
  Detail | WWW

  KŘIVKA, Z. Dvoucestné k-lineární N- komponentní gramatické systémy. In Proceedings of the 10th Conference and Competition STUDENT EEICT 2004 Volume 1. Brno: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, 2004. s. 203-205. ISBN: 80-214-2634- 9.
  Detail | WWW

  KŘIVKA, Z. Zásobníkové automaty s omezeným obsahem zásobníku. 2004.
  Detail

 • 2003

  KŘIVKA, Z. A Reduction of LR Parsing Tables for Arithmetic Expressions. In Proceedings of the International Conference and Competition STUDENT EEICT 2003. Brno: Faculty of Electrical Engineering and Communication BUT, 2003. s. 326-330. ISBN: 80-214-2401- X.
  Detail | WWW

  KŘIVKA, Z. Redukce LR tabulek pro aritmetické výrazy. In Proceedings of 9th Conference and Competition STUDENT EEICT 2003 Volume 1. Brno: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT, 2003. s. 179-181. ISBN: 80-214-2377- 3.
  Detail | WWW

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.