Ing.

Zbyněk Dostál

Ph.D.

CEITEC VUT, RG-1-03 – vědecký pracovník

zbynek.dostal@ceitec.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Zbyněk Dostál, Ph.D.

Tvůrčí aktivity

 • LOŠŤÁK, M.; ANTOŠ, M.; DOSTÁL, Z.: Odměřovač-posuvu-větví; Přídavný mikroskopový modul pro zobrazovaní v difuzním prostředí. ÚFI FSI VUT v Brně. URL: http://holomek.fme.vutbr.cz/drupal/about/results. (funkční vzorek)
  http://holomek.fme.vutbr.cz/drupal/about/results, počet stažení: 2
  Detail

 • DOSTÁL, Z.; KOLLÁROVÁ, V.: 9D manipulátor; Devítiosý manipulátor vzorku a difuzních vrstev pro Koherencí řízený holografický mikroskop. Laboratoř experimentální biofotoniky, A2/129, ÚFI, FSI, Vysoké učení technické v Brně, Technická 2896/2, 616 00 Brno. (funkční vzorek)
  Detail

 • DOSTÁL, Z.: Universální pumpa; Universální peristaltická pumpa. Laboratoř experimentální biofotoniky, A2/129, ÚFI, FSI, Vysoké učení technické v Brně, Technická 2896/2, 616 00 Brno. (funkční vzorek)
  Detail

 • DOSTÁL, Z.: KINO_2; Dvojosý kinematický manipulátor pro mikroskopový objektiv. Fakulta strojního inženýrství, Technická 2, Brno. Budova A2, místnost 129. (funkční vzorek)
  Detail

 • BOUCHAL, P.; CHMELÍK, R.; BOUCHAL, Z.; ČELECHOVSKÝ, R.; DOSTÁL, Z.: MIRAU; Jednocestný interferometr s polarizační selekcí. Vysoké učení technické v Brně, Technická 2896/2, Brno 616 69 Budova A2. Místnost 219.. (funkční vzorek)
  Detail

 • BOUCHAL, P.; ANTOŠ, M.; DOSTÁL, Z.; BOUCHAL, Z.: Mikroskop-PMS; Kompaktní mikroskop s prostorovou modulací světla. Vysoké učení technické v Brně, Technická 2896/2, Brno 616 69 Budova A2. Místnost 219A.. (funkční vzorek)
  Detail

 • DOSTÁL, Z.: sada mechanismů pro centrování optiky; Justážní mechanismy pro centrování optiky. Laboratoř experimentální biofotoniky, A2/129, Technická 2896/2, 616 69 Brno. (funkční vzorek)
  Detail

 • DOSTÁL, Z.: DNPMZ; Dvouosý náklopný piezo-mechanismus zrcadla. Fakulta strojního inženýrství, Technická 2, Brno. Budova A2, místnost 212. (funkční vzorek)
  Detail

 • LIGMAJER, F.; DOSTÁL, Z.: BFP-modul; Optický modul pro zobrazování a spektroskopii v zadní ohniskové rovině. Laboratoř nanofotoniky (C01.07), Purkyňova 123, Brno. URL: http://surfaces.fme.vutbr.cz/laboratories/developed-instruments/2019-12/. (funkční vzorek)
  http://surfaces.fme.vutbr.cz/laboratories/developed-instruments/2019-12/, počet stažení: 0
  Detail

Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.