Ing.

Zbyněk Dostál

Ph.D.

CEITEC VUT, RG-1-03 – vědecký pracovník

zbynek.dostal@ceitec.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Zbyněk Dostál, Ph.D.

Patenty

 • 2019

  užitný vzor
  BOUCHAL, P.; ANTOŠ, M.; DOSTÁL, Z.; BOUCHAL, Z.; Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 602 00 Brno, Veveří, Česká republika Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 779 00 Olomouc, Česká republika: Zobrazovací modul s prostorovou modulací světla pro multimodální mikroskop. 33414, užitný vzor. (2019)
  Detail

 • 2016

  patent
  CHMELÍK, R.; SLABÝ, T.; KOLMAN, P.; DOSTÁL, Z.; ANTOŠ, M.; Vysoké učení technické v Brně: 具有空间载频的能够以多色辐射进行成像的干涉仪系统. CN102279555A, patent. (2016)
  Detail

 • 2015

  patent
  CHMELÍK, R.; DOSTÁL, Z.; KOLMAN, P.; SLABÝ, T.; LOŠŤÁK, M.; Vysoké učení technické v Brně TESCAN ORSAY HOLDING, a.s.: Interferometrický systém s variabilní optikou pro nekoherentní zdroj záření a způsob naladění interferometrického systému. 305665, patent. (2015)
  Detail

 • 2014

  patent
  CHMELÍK, R.; SLABÝ, T.; KOLMAN, P.; DOSTÁL, Z.; ANTOŠ, M.; Vysoké učení technické v Brně: Interferometric system with spatial carrier frequency capable of imaging in polychromatic radiation. JP 5510676 B2, patent. (2014)
  Detail

 • 2013

  patent
  CHMELÍK, R.; SLABÝ, T.; KOLMAN, P.; DOSTÁL, Z.; ANTOŠ, M.; Vysoké učení technické v Brně: ИНТЕРФЕРОМЕТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕСУЩЕЙ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ЧАСТОТЫ, СПОСОБНАЯ К ФОРМИРОВАНИЮ ИЗОБРАЖЕНИЙ В ПОЛИХРОМАТИЧЕСКОМ ИЗЛУЧЕНИИ. EA 018804 B1, patent. (2013)
  Detail

  patent
  CHMELÍK, R.; SLABÝ, T.; KOLMAN, P.; DOSTÁL, Z.; ANTOŠ, M.; Vysoké učení technické v Brně: Interferometric system with spatial carrier frequency capable of imaging in polychromatic radiation. US 8526003 B2, patent. (2013)
  Detail

 • 2012

  patent
  CHMELÍK, R.; SLABÝ, T.; KOLMAN, P.; DOSTÁL, Z.; ANTOŠ, M.; Vysoké učení technické v Brně: Interferometric system with spatial carrier frequency capable of imaging in polychromatic radiation. EP 2378244 B1, patent. (2012)
  Detail

 • 2011

  patent
  CHMELÍK, R.; SLABÝ, T.; KOLMAN, P.; DOSTÁL, Z.; ANTOŠ, M.; Vysoké učení technické v Brně: Interferometrický systém s prostorovou nosnou frekvencí zobrazující v polychromatickém záření. 302491, patent. Praha (2011)
  Detail

  užitný vzor
  CHMELÍK, R.; SLABÝ, T.; KOLMAN, P.; DOSTÁL, Z.; ANTOŠ, M.; Vysoké učení technické v Brně: Interferometrický systém s prostorovou nosnou frekvencí zobrazující v polychromatickém záření. 21593, užitný vzor. Praha (2011)
  Detail