Ing.

Vratislav Harabiš

Ph.D.

FEKT, UBMI – odborný asistent

+420 54114 6625
harabis@feec.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Vratislav Harabiš, Ph.D.

Tvůrčí aktivity

 • ODSTRČILÍK, J.; KOLÁŘ, R.; HARABIŠ, V.; JAN, J.; GAZÁREK, J.; NOVOTNÝ, A.: RNFL_detection_v2.0; Software pro detekci výpadku ve vrstvě nervových vláken na sítnici. Ústav biomedicínského inženýrství, Kolejní 4, 612 00 Brno. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
  http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty, počet stažení: 4
  Detail

 • HARABIŠ, V.; MÉZL, M.; BARTOŠ, M.; JIŘÍK, R.; KOLÁŘ, R.: RegSeq; RegSeq - Registration of image sequences. E340. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
  http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty, počet stažení: 4
  Detail

 • KRATOCHVÍLA, J.; JIŘÍK, R.; MÉZL, M.; BARTOŠ, M.: ImportCit; Import DICOM a AVI sekvencí. ÚSTAV BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ Vysoké učení technické v Brně Kolejní 2906/4, E340 612 00 Brno Česká republika. URL: http://projects.ubmi.feec.vutbr.cz/software/import_cit.zip http://www.dce-mri.cz/. (software)
  http://projects.ubmi.feec.vutbr.cz/software/import_cit.zip, počet stažení: 3
  Detail

 • KRATOCHVÍLA, J.; JIŘÍK, R.; MÉZL, M.: VizualizaceCit; Vizualizace perfúzních map. ÚSTAV BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ Vysoké učení technické v Brně Kolejní 2906/4, E340 612 00 Brno Česká republika. URL: http://projects.ubmi.feec.vutbr.cz/software/visual_cit.zip http://www.dce-mri.cz. (software)
  http://projects.ubmi.feec.vutbr.cz/software/visual_cit.zip, počet stažení: 3
  Detail

 • JIŘÍK, R.; MÉZL, M.; KRATOCHVÍLA, J.; BARTOŠ, M.; HARABIŠ, V.; KOLÁŘ, R.; SLÁVIK, V.: CitPerf; Perfusion Analysis. Ústav biomedicínského inženýrství, FEKT VUT v Brně, Kolejní 4 61200 Brno (E340). URL: http://www.dce-mri.cz. (software)
  http://www.dce-mri.cz, počet stažení: 1
  Detail

 • BARTOŠ, M.; MÉZL, M.; JIŘÍK, R.; KRATOCHVÍLA, J.; SLÁVIK, V.; HARABIŠ, V.: BroUS-DCE; DCE-US data browser. http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. URL: http://www.dce-mri.cz. (software)
  http://www.dce-mri.cz, počet stažení: 1
  Detail

 • MÉZL, M.; HARABIŠ, V.; KOLÁŘ, R.; JIŘÍK, R.; KRATOCHVÍLA, J.; SLÁVIK, V.: ManualReg; Software for manual registration of DCE-US data. E340. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
  http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty, počet stažení: 2
  Detail

 • PODLIPNÁ, P.; HARABIŠ, V.; KOLÁŘ, R.: Registration OCT B-scans; Registrace OCT B-skenů. Ústav biomedicínského inženýrství, FEKT VUT v Brně, Kolejní 4 61200 Brno. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
  http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty, počet stažení: 2
  Detail

 • PODLIPNÁ, P.; HARABIŠ, V.; KOLÁŘ, R.: Hodnocení registrace; Hodnocení registrace obrazů sítnice. Ústav biomedicínského inženýrství, FEKT VUT v Brně, Kolejní 4 61200 Brno. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
  http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty, počet stažení: 1
  Detail

 • KOLÁŘ, R.; HARABIŠ, V.: HRIR; Hybrid Retinal Image Registration. Ústav biomedicínského inženýrství, FEKT, VUT v Brně.. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
  http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty, počet stažení: 2
  Detail

 • HARABIŠ, V.; MÉZL, M.; KOLÁŘ, R.: PerfMod; Modelování dilučních křivek. E-330. URL: http://www.dbme.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
  http://www.dbme.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty, počet stažení: 1
  Detail

 • RONKOVÁ, P.; HARABIŠ, V.; KOLÁŘOVÁ, J.: Optimalizace registrace HybGA; Optimalizace pro lícování snímků sítnice založená na hybridním genetickém algoritmu Optimalizace pro lícování snímků sítnice založená na hybridním genetickém algoritmu Optimalizace pro lícování snímků sítnice založená na hybridním genetickém algoritmu Optimalizace pro lícování snímků sítnice založená na hybridním genetickém algoritmu. http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/. URL: http://www.dbme.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
  http://www.dbme.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty, počet stažení: 1
  Detail

Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.