Ing.

Vojtěch Svatoš

CEITEC VUT, RG-1-02

+420 54114 9222
vojtech.svatos@ceitec.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Vojtěch Svatoš

Tvůrčí aktivity

 • MÁRIK, M.; SVATOŠ, V.; HUBÁLEK, J.: Nanoelektrody; Nanoelektrody pro měření buněk. LabSensNano, UMEL. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=13. (funkční vzorek)
  http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=13, počet stažení: 4
  Detail

 • HUBÁLEK, J.; SEDLÁČEK, J.; MÁRIK, M.; PEKÁREK, J.; SVATOŠ, V.; CHOMOUCKÁ, J.; DRBOHLAVOVÁ, J.: Organic devices platform; Elektrodová součástka pro testování materiálů organické elektroniky. LabSensNano, UMEL T10, N0.66. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=14. (funkční vzorek)
  http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=14, počet stažení: 4
  Detail

 • PRÁŠEK, J.; GABLECH, I.; PYTLÍČEK, Z.; SVATOŠ, V.; HUBÁLEK, J.: GAS-Heater-1; Vyhřívací platforma pro senzory plynů. LabSensNano T10-N0.66. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=56. (funkční vzorek)
  http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=56, počet stažení: 4
  Detail

 • SEDLÁČEK, J.; PRÁŠEK, J.; SVATOŠ, V.; HRDÝ, R.; HUBÁLEK, J.: maska_organika; Maska pro napařování organických polovodičových struktur. Laboratoř materiálů FCH. URL: http://labsensnano.umel.feec.vutbr.cz/products.aspx?id=41. (funkční vzorek)
  http://labsensnano.umel.feec.vutbr.cz/products.aspx?id=41, počet stažení: 3
  Detail

 • HRDÝ, R.; KYNCLOVÁ, H.; DRBOHLAVOVÁ, J.; SVATOŠ, V.; HUBÁLEK, J.: Nanostructured working electrode; Nanostrukturovaná pracovní elektroda pro elektrochemické senzory. T10 0.66. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=51. (funkční vzorek)
  http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=51, počet stažení: 3
  Detail

 • DRBOHLAVOVÁ, J.; DZURO, M.; HRDÝ, R.; SVATOŠ, V.; HUBÁLEK, J.: TiO2 QDs array; Optický převodník pro detekci biomolekul in vitro. LabSensNano, UMEL T10, N0.66. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=52. (funkční vzorek)
  http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=52, počet stažení: 2
  Detail

 • ŽÁK, J.; PRÁŠEK, J.; SEDLÁČEK, J.; SVATOŠ, V.: AkuKomora; Komora pro testování akustických MEMS snímačů. Technická 10, 5.20. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=76. (funkční vzorek)
  http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=76, počet stažení: 3
  Detail

 • NEUŽIL, P.; HUBÁLEK, J.; PEKÁREK, J.; SVATOŠ, V.: BolometerStation; Stanice pro měření bolometrů. LabSensNano T10-0.67. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=70. (funkční vzorek)
  http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=70, počet stažení: 2
  Detail

 • SEDLÁČEK, J.; PEKÁREK, J.; SVATOŠ, V.; HUBÁLEK, J.: CNT-CVD; Depoziční pracoviště pro CNT pomocí acetylénu za sníženého tlaku. LabSensNano T10-0.67. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=71. (funkční vzorek)
  http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=71, počet stažení: 2
  Detail

 • SEDLÁČEK, J.; SVATOŠ, V.; HUBÁLEK, J.: drznap; Držák vzorků v napařovačce. T10 - N0.67. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=72. (funkční vzorek)
  http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=72, počet stažení: 2
  Detail

 • SEDLÁČEK, J.; SVATOŠ, V.; HUBÁLEK, J.: temperacenap; Inovace temperování pláště komory napařovačky Balzers. T10 N0.67. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=77. (funkční vzorek)
  http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=77, počet stažení: 2
  Detail

 • SEDLÁČEK, J.; MAJZLÍKOVÁ, P.; GABLECH, I.; SVATOŠ, V.; PRÁŠEK, J.: Elchem-stand; Stojan pro elektrochemická měření. LabSensNano T10-N0.66. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=74. (funkční vzorek)
  http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=74, počet stažení: 3
  Detail

 • MÁRIK, M.; SVATOŠ, V.; PEKÁREK, J.; CHOMOUCKÁ, J.; HUBÁLEK, J.: Děrovaná elektroda; Nový dvouelektrodový systém elektrochemického senzoru. T10/0.66. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=79. (funkční vzorek)
  http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=79, počet stažení: 2
  Detail

 • PEKÁREK, J.; SVATOŠ, V.; NEUŽIL, P.; HUBÁLEK, J.: BackSideEtch; Nástroj pro leptání zadních stran Si desek. T10-0.65. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=83. (funkční vzorek)
  http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=83, počet stažení: 3
  Detail

 • ŽÁK, J.; PRÁŠEK, J.; PEKÁREK, J.; SVATOŠ, V.; HADAŠ, Z.; DUŠEK, D.: CochleAmp; Diferenciální předzesilovač pro měření a kalibraci kochleárního implantátu. Technická 10, 5.20. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=92. (funkční vzorek)
  http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=92, počet stažení: 5
  Detail

 • MÁRIK, M.; SVATOŠ, V.; HUBÁLEK, J.: platinove nanohroty; Platinové nanohroty pro elektrická měření buňek Platinové nanohroty pro elektrická měření buňek. Technická 10, N0.66. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=89. (funkční vzorek)
  http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=89, počet stažení: 2
  Detail

 • SEDLÁČEK, J.; SVATOŠ, V.; PEKÁREK, J.; NEUŽIL, P.; HUBÁLEK, J.: bolomtest; Pracoviště pro kalibraci bolometru. T10 N0.66. URL: http://labsensnano.umel.feec.vutbr.cz/products.aspx?id=87. (funkční vzorek)
  http://labsensnano.umel.feec.vutbr.cz/products.aspx?id=87, počet stažení: 2
  Detail

 • SVATOŠ, V.; PEKÁREK, J.; ŽÁK, J.; PRÁŠEK, J.; HUBÁLEK, J.: Rezonanční membrána; Rezonanční membrána vyrobená z nitridu křemíku pro snímání akustických vln. Laboratoř 0.66 UMEL, VUT, Technická 10, Brno. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=95. (funkční vzorek)
  http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=95, počet stažení: 3
  Detail

 • SEDLÁČEK, J.; GABLECH, I.; SVATOŠ, V.: GAS-Chamber-2; Vakuová LPCVD komora pro lokální depozici přímo na čipu s možností „in situ“ monitorování růstu vrstev pod optickým mikroskopem. LabSensNano T10-N0.66. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=110. (funkční vzorek)
  http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=110, počet stažení: 1
  Detail

 • GABLECH, I.; SVATOŠ, V.; SOMER, J.: CHIP Package-1; Kontaktovací podložka pro selektivní elektrické připojení dvou kontaktů čipu. LabSensNano T10-N0.66. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=111. (funkční vzorek)
  http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=111, počet stažení: 1
  Detail

 • NEUŽIL, P.; SVATOŠ, V.; PEKÁREK, J.; GABLECH, I.: Bolometr 1. generace; Membrána bolometru pro detekci IR záření. Laboratoř 0.67 UMEL, VUT, Technická 10, Brno. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=124. (funkční vzorek)
  http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=124, počet stažení: 2
  Detail

 • NEUŽIL, P.; PEKÁREK, J.; SVATOŠ, V.; GABLECH, I.: ROIC controller revA; Kontrolér integrovaného obvodu pro měření velmi malých signálů bolometru s nestandardním užitím sigma-delta modulátoru. Laboratoř 0.67 UMEL, VUT, Technická 10, Brno. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=125. (funkční vzorek)
  http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=125, počet stažení: 2
  Detail

 • PRÁŠEK, J.; HRDÝ, R.; GABLECH, I.; SVATOŠ, V.; ZAHRADNÍČEK, R.: EC Nano v1; Elektrochemický hybridní tříelektrodový systém s nanostrukturovanou pracovní elektrodou. LabSensNano T10-N0.66. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=123. (funkční vzorek)
  http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=123, počet stažení: 2
  Detail

 • NEUŽIL, P.; SVATOŠ, V.; PEKÁREK, J.; GABLECH, I.: Bolometr_2_gen; Membrány bolometru 2. generace. Laboratoř 0.67 UMEL, VUT, Technická 10, Brno. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=131. (funkční vzorek)
  http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=131, počet stažení: 1
  Detail

 • NEUŽIL, P.; PEKÁREK, J.; SVATOŠ, V.; GABLECH, I.: Řádek bolometru; 100 pixelový MEMS s bolometry. Laboratoř 0.67 UMEL, VUT, Technická 10, Brno. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=132. (funkční vzorek)
  http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=132, počet stažení: 1
  Detail

 • GABLECH, I.; SOMER, J.; FOHLEROVÁ, Z.; KURDÍK, S.; PEKÁREK, J.; FECKO, P.; SVATOŠ, V.; HUBÁLEK, J.; NEUŽIL, P.: Utopené mikrokanály; Utopené mikrokanály pro mikrofluidiku. Laboratoř 0.67 UMEL, VUT, Technická 10, Brno. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=134. (funkční vzorek)
  http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=134, počet stažení: 1
  Detail

 • PEKÁREK, J.; GABLECH, I.; SVATOŠ, V.; NEUŽIL, P.; HUBÁLEK, J.: Bolometer_100_revA; Kontrolér pro měření 100 pixelového MEMS bolometru. Laboratoř 0.67 UMEL, VUT, Technická 10, Brno. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=133. (funkční vzorek)
  http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=133, počet stažení: 1
  Detail

 • HRDÝ, R.; FOHLEROVÁ, Z.; SVATOŠ, V.; HUBÁLEK, J.; NEUŽIL, P.: 64-elektrodový čip 2. generace; Elektrochemický 64-mikroelektrodový čip pro biochemickou detekci. Laboratoře LAbSensNano N.066 Technická 10, Brno. (funkční vzorek)
  Detail

Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.