doc. Ing.

Vladislav Singule

CSc.

FSI, ÚVSSR OE – docent

+420 54114 2189
singule@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Vladislav Singule, CSc.

Publikace

 • 2019

  KUBELA, T.; POCHYLÝ, A.; SINGULE, V. High Accurate Robotic Machining based on Absolute Part Measuring and On-Line Path Compensation. In 19th International Conference on Electrical Drives and Power Electronics (EDPE): PROCEEDINGS. 2019. s. 143-148. ISBN: 978-1-7281-0389-1.
  Detail

 • 2018

  KROUPA, J.; TŮMOVÁ, E.; TŮMA, Z.; KOVÁŘ, J.; SINGULE, V. Processing and visualization of microclimatic data by virtual reality. MM Science Journal, 2018, roč. 2018, č. December, s. 2621-2624. ISSN: 1805-0476.
  Detail | WWW

  KROUPA, J.; TŮMA, Z.; KOVÁŘ, J.; SINGULE, V. Virtual laboratory for study of construction of machine tools. MM Science Journal, 2018, roč. 2018, č. November, s. 2503-2506. ISSN: 1805-0476.
  Detail | WWW

 • 2016

  KOLÍBAL, Z.; BLECHA, P.; BLECHA, R.; BRADÁČ, F.; KÁRNÍK, L.; KNOFLÍČEK, R.; KUBELA, T.; POCHYLÝ, A.; SINGULE, V. Roboty a robotizované výrobní technologie. Brno: VUTIUM, 2016. 788 s. ISBN: 978-80-214-4828-5.
  Detail

 • 2015

  HADAŠ, Z.; VETIŠKA, V.; SMILEK, J.; ANDRŠ, O.; SINGULE, V. Efficiency of electromagnetic vibration energy harvesting system. In Proc. SPIE 9517, Smart Sensors, Actuators, and MEMS VII; and Cyber Physical Systems. Proceedings of SPIE. Bellingham, Washington, USA: SPIE, 2015. s. 95171H (95176H s.)ISBN: 9781628416442. ISSN: 0277- 786X.
  Detail | WWW

  HRBÁČEK, J.; SINGULE, V.; HOUŠKA, P. Mechatronic Design of Four-Quadrant Electric Drive Test Stand. In Proceedings of 2015 International Conference on Electrical Drives and Power Electronics 2015 (EDPE). 1. Košice: Technical University of Košice, 2015. s. 353-358. ISBN: 978-1-4673-9661-5.
  Detail | WWW

  SINGULE, V.; KUBELA, T.; POCHYLÝ, A. STUDIE PŘESNOSTI POLOHOVÁNÍ ROBOTU VZHLEDEM K OBRÁBĚCÍM OPERACÍM. In Zborník príspevkov z konferencie SEKEL 2015. 1. Tatranská Štrba: Žilinská univerzita v Žilině, Elektrotechnická fakulta, 2015. s. 46-50. ISBN: 978-80-554-1089- 0.
  Detail

  ANDRŠ, O.; KOVÁŘ, J.; VETIŠKA, J.; SINGULE, V. VYUŽITÍ KOSIMULAČNÍHO MODELOVÁNÍ PŘI NÁVRHU ŘÍZENÍ MECHATRONICKÝCH SOUSTAV. In Zborník príspevkov z konferencie SEKEL 2015. 1. Tatranská Štrba: Žilinská univerzita v Žilině, Elektrotechnická fakulta, 2015. s. 7-12. ISBN: 978-80-554-1089- 0.
  Detail

  TOMAN, J.; HRBÁČEK, R.; SINGULE, V. Redundant Control Algorithm for a Brushless DC Motor. In EDPE 2015 Proceedings of the 18th International Conference on Electrical Drives and Power Electronics. Košice: The University of Technology Košice, 2015. s. 117-123. ISBN: 978-1-4673-7376-0.
  Detail | WWW

 • 2014

  HRBÁČEK, J.; SINGULE, V. Generating Navigational Audio Instructions Using Fuzzy Logic. In Solid State Phenomena Vols. 220-221 (2015) : Mechatronic Systems and Materials VI. Solid State Phenomena. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. s. 435-438. ISBN: 9783038352273. ISSN: 1662-9779.
  Detail

  HADAŠ, Z.; VETIŠKA, V.; HUZLÍK, R.; SINGULE, V. Model-based design and test of vibration energy harvester for aircraft application. Microsystem Technologies, 2014, roč. 20, č. 4-5, s. 841-843. ISSN: 0946-7076.
  Detail

  HOLUB, M.; HADAŠ, Z.; BLECHA, P.; VETIŠKA, J.; SINGULE, V. ENERGY ANALYSIS OF ENERGY HARVESTING FROM MACHINE TOOL VIBRATIONS. MM Scinece Journal, 2014, roč. 2014, č. March, s. 462-465. ISSN: 1805- 0476.
  Detail

  TOMAN, J.; SZABÓ, I.; SINGULE, V. ROBUST CONTROL ALGORITHM FOR PMSM MOTOR WITH HALL POSITION SENSORS. In Engineering Mechanics 2014. 1. Svratka: Institute of Solid Mechanics, Mechatronics and Biomechanics, 2014. s. 660-663. ISBN: 978-80-214-4871-1.
  Detail

  SINGULE, V.; HRBÁČEK, J. Vývoj testovacího standu pro BLDC motory. In Sborník příspěvků Mezinárodní konference učitelů elektrotechniky SEKEL 2014. Praha: ZČU Praha, 2014. s. 24-30. ISBN: 978-80-213-2480- 0.
  Detail

  ANČÍK, Z.; HADAŠ, Z.; VLACH, R.; JANÁK, L.; SINGULE, V.; PROCHÁZKA, P. Simulation Modelling of MEMS Thermoelectric Generator for Aircraft Applications. In 16th INTERNATIONAL POWER ELECTRONICS AND MOTION CONTROL CONFERENCE AND EXPOSITION (PEMC 2014). 1. Antalya: Gazi University, Turkey, 2014. s. 265-270. ISBN: 978-1-4799-2060- 0.
  Detail | WWW

  JANÁK, L.; SINGULE, V. Energy Harvesting for Aerospace: Application Possibilities. In Proceedings of the 16th International Conference on Mechatronics - Mechatronika 2014. Brno: Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně, 2014. s. 183-187. ISBN: 978-80-214-4817- 9.
  Detail | WWW

  HRBÁČEK, J.; SINGULE, V.; HOUŠKA, P. Design of PMSM- based Electric Motor Test Stand. In Proceedings of the 16th International Conference on Mechatronics – Mechatronika 2014. Brno: Brno University of technology, 2014, 2014. s. 630-634. ISBN: 978-80-214-4817- 9.
  Detail

  TOMAN, J.; SINGULE, V.; HADAŠ, Z. Model of Aircraft Actuator with BLAC Motor. In 16th INTERNATIONAL POWER ELECTRONICS AND MOTION CONTROL CONFERENCE AND EXPOSITION (PEMC 2014). 1. Antalya: Gazi University, Turkey, 2014. s. 278-283. ISBN: 978-1-4799-2060- 0.
  Detail | WWW

 • 2013

  ANDRŠ, O.; HADAŠ, Z.; KOVÁŘ, J.; VETIŠKA, J.; SINGULE, V. Model-Based Design of Mobile Platform with Integrated Actuator – Design with Respect to Mechatronic Education. In MECHATRONICS 2013: RECENT TECHNOLOGICAL AND SCIENTIFIC ADVANCES. 1. Springer, 2013. s. 891-988. ISBN: 978-3-319-02294- 9.
  Detail

  HADAŠ, Z.; VETIŠKA, V.; ANČÍK, Z.; ONDRŮŠEK, Č.; SINGULE, V. Development of energy harvester system for avionics. In Proceedings of SPIE Smart Sensors, Actuators, and MEMS VI. 8763. Bellingham, Washington, USA: SPIE, 2013. s. 87631F- 1 (87631F-8 s.)ISBN: 978-0-8194-9560- 0.
  Detail

 • 2012

  HADAŠ, Z.; KURFÜRST, J.; ONDRŮŠEK, Č.; SINGULE, V. Artificial intelligence based optimization for vibration energy harvesting applications. Microsystem Technologies, 2012, roč. 18, č. 7- 8, s. 1003-1014. ISSN: 0946- 7076.
  Detail

  SELINGEROVÁ, S.; KUBELA, T.; POCHYLÝ, A.; SINGULE, V. On- line correction of robots path based on computer vision. In Engineering mechanics 2012 Conference proceedings. Praha: Institute of Theoretical and Applied Mechanics, 2012. s. 1157-1160. ISBN: 978-80-86246-40- 6.
  Detail

  KOVÁŘ, J.; ANDRŠ, O.; BŘEZINA, L.; SINGULE, V. Laboratory Delta Robot For Mechatronic Education Purposes. In Proceedings of International Symposium on Power Electronics, Electrical Drives, Automation and Motion - SPEEDAM 2012. 1. Sorrento, Itálie: 2012. s. 1209-1212. ISBN: 978-1-4673-1299- 8.
  Detail

  TOMAN, J.; HUBÍK, V.; SINGULE, V. Development of the Control System for Electric Actuator with BLDC Motor. Engineering Mechanics, 2012, roč. 18, č. 5/ 6, s. 289-296. ISSN: 1802- 1484.
  Detail

  POCHYLÝ, A.; KUBELA, T.; SINGULE, V.; ČIHÁK, P. 3D Vision Systems for Industrial Bin- Picking Applications. In Proceedings of 15th International Conference on Mechatronics – Mechatronika 2012. 1. Praha: Czech Technical University in Prague, 2012. s. 63-68. ISBN: 978-80-01-04985- 3.
  Detail

  TOMAN, J.; HRBÁČEK, J.; SINGULE, V. Design of universal control unit for brushless DC motors. In Engineering Mechanics 2012, Book of extended abstracts. Praha: Institute of Theoretical and Applied Mechanics, 2012. s. 342-343. ISBN: 978-80-86246-40- 6.
  Detail

  FLEKAL, L.; KUBELA, T.; POCHYLÝ, A.; SINGULE, V. FORCE- TORQUE CONTROL METHODS FOR INDUSTRIAL ROBOTS. In Engineering mechanics 2012 Conference proceedings. Praha: Institute of Theoretical and Applied Mechanics, 2012. s. 263-268. ISBN: 978-80-86246-40- 6.
  Detail

  HADAŠ, Z.; VETIŠKA, V.; SINGULE, V.; ANDRŠ, O.; KOVÁŘ, J.; VETIŠKA, J. Energy Harvesting from Mechanical Shocks Using A Sensitive Vibration Energy Harvester. International Journal of Advanced Robotic Systems, 2012, roč. 2012, č. 9, s. 1-7. ISSN: 1729- 8806.
  Detail

  TOMAN, J.; KERLIN, T.; SINGULE, V. APPLICATION OF THE V- CYCLE DEVELOPMENT IN THE AEROSPACE INDUSTRY. Engineering Mechanics, 2012, roč. 18, č. 5/ 6, s. 297-306. ISSN: 1802- 1484.
  Detail

 • 2011

  HADAŠ, Z.; ONDRŮŠEK, Č.; KURFÜRST, J.; SINGULE, V. Vibration energy harvester optimization using artificial intelligence. In Microtechnologies for the New Millennium 2011 (Proceedings Volume 8066-8069). Proceedings of SPIE. 8066. 1000 20TH ST, PO BOX 10, BELLINGHAM, WA 98227- 0010 USA: SPIE- INT SOC OPTICAL ENGINEERING, 2011. s. 1-12. ISBN: 9780819486554. ISSN: 0277-786X.
  Detail

  SINGULE, V.; TOMAN, J. EC motory maxon pro práci v extrémních podmínkách. Technika a trh, 2011, roč. 19, č. 3, s. 16-18. ISSN: 1210- 5902.
  Detail

  TOMAN, J.; SINGULE, V. Nová řada EC motorů Maxon určená pro extrémní podmínky. Automa, 2011, roč. 2011, č. 3, s. 41-43. ISSN: 1210- 9592.
  Detail

  TOMAN, J.; HUBÍK, V.; SINGULE, V. Fuel metering pump development and modeling. In ICINCO 2011 Proceedings of the 8th International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics. Portugal: SciTePress, 2011. s. 419-426. ISBN: 978-989-8425-74- 4.
  Detail

  KUBELA, T.; POCHYLÝ, A.; SINGULE, V.; FLEKAL, L. Force- Torque Control Methodology for Industrial Robots Applied on Finishing Operations. In Mechatronics Recent Technological and Scientific Advances. 1. Berlin Heidelberg: Springer- Verlag, 2011. s. 429-437. ISBN: 978-3-642-23243- 5.
  Detail

  NESVADBA, M.; SINGULE, V. Induction Motor Design Optimisation - Noise Reduction. In sborní akce. Trenčianské Teplice: 2011. s. 1-3. ISBN: 978-80-8075-476- 1.
  Detail

  TOMAN, J.; SINGULE, V. Self- tuning and Verification of the Control Algorithm for BLDC Motor in Real Time. In Electrical drives and power electronics proceedings. 1. Košice, Slovak Republic: Technical University of Košice, 2011. s. 123-127. ISBN: 978-80-553-0734- 3.
  Detail

  TOMAN, J.; HUBÍK, V.; SINGULE, V.; BLECHA, R. The adjustable end effector for industrial robots. MM Science Journal, 2011, roč. 4, č. 3, s. 305-310. ISSN: 1803- 1269.
  Detail

  HADAŠ, Z.; SINGULE, V. ENERGY HARVESTING – OPPORTUNITY FOR FUTURE REMOTE APPLICATIONS. In Engineering Mechanics 2011. 1. Praha: Academy of sciences of the Czech Republic, v.v.i., 2011. s. 167-170. ISBN: 978-80-87012-33- 8.
  Detail

  TOMAN, J.; ANČÍK, Z.; SINGULE, V. Hardware-in-the- Loop Testing of Control Algorithms for Brushless DC Motor. In Mechatronics Recent Technological and Scientific Advances. 1. Berlin: Springer Berlin Heidelberg, 2011. s. 165-173. ISBN: 978-3-642-23243- 5.
  Detail

 • 2010

  POCHYLÝ, A.; KUBELA, T.; SINGULE, V. Force- torque control of industrial robot for industrial applications. In Engineering Mechanics 2010 - Book of Extended Abstracts. Prague, Czech Republic: Institute of Thermomechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2010. s. 105-106. ISBN: 978-80-87012-26- 0.
  Detail

  HUBÍK, V.; ŠVÉDA, M.; SINGULE, V. Sensor BLDC motor model in Simulink environment. In Modelling, Identification, Control. Calgary, Canada: ACTA Press, 2010. s. 172-176. ISBN: 978-0-88986-819- 9.
  Detail

  HADAŠ, Z.; VĚCHET, S.; SINGULE, V.; ONDRŮŠEK, Č. Development of Energy Harvesting Sources for Remote Applications as Mechatronic systems. In PROCEEDINGS OF 14TH INTERNATIONAL POWER ELECTRONICS AND MOTION CONTROL CONFERENCE (EPE-PEMC 2010). Ohrid: 2010. s. 13-19. ISBN: 978-1-4244-7854- 5.
  Detail

  HADAŠ, Z.; SINGULE, V.; ONDRŮŠEK, Č. Verification of Vibration Power Generator Model for Prediction of Harvested Power. Solid State Phenomena, 2010, roč. 2010, č. 164, s. 291-296. ISSN: 1012-0394.
  Detail

  HADAŠ, Z.; ONDRŮŠEK, Č.; SINGULE, V. Power sensitivity of vibration energy harvester. Microsystem Technologies, 2010, roč. 16, č. 5, s. 691-702. ISSN: 0946- 7076.
  Detail

  SINGULE, V.; HADAŠ, Z. Elektrické mikropohony v medicínské technice. Automa, 2010, roč. 16, č. 4, s. 48-49. ISSN: 1210- 9592.
  Detail

  BŘEZINA, T.; HADAŠ, Z.; SINGULE, V.; BLECHA, P. European Projects for Support of Mechatronic Fields at Brno University of Technology. In Proceedings of 13th international symposium on mechatronics, Mechatronika 2010. Trenčín: AD University of Trencin, 2010. s. 109-111. ISBN: 978-80-8075-476- 1.
  Detail

  KUBELA, T.; POCHYLÝ, A.; SINGULE, V. Advanced tools for multi- body simulation and design of control structures applied in robotic system development. Solid State Phenomena, 2010, roč. 164, č. 07, s. 387-391. ISSN: 1012- 0394.
  Detail | WWW

  SINGULE, V.; HOUŠKA, P.; BALABÁN, B. Využití elektrických mikropohonů pro zlepšování kvality života. Automa, 2010, roč. 16, č. 5- 2010, s. 13-15. ISSN: 1210- 9592.
  Detail

  NESVADBA, M.; SINGULE, V. NOISE TESTING OF ELECTRICAL ON THE ASSEMBLY LINES AND THE TEST RESULTS EVALUATION. Zeszyty Problemowe - Maszyny Elektryczne, 2010, roč. 2010, č. 87, s. 56-57. ISSN: 0239- 3646.
  Detail

  SINGULE, V.; KOVÁŘ, J. Pohony Maxon jako akční členy nové koncepce umělých svalů humanoidního robotu. Automa, 2010, roč. 16, č. 8- 9, s. 66-68. ISSN: 1210- 9592.
  Detail

  NESVADBA, M.; SINGULE, V.; DUROŇ, J. STUDY OF INCREASED BUS VOLTAGE INFLUENCE ON MOTOR INSULATION SYSTEM. Solid State Phenomena, 2010, roč. 2010, č. 164, s. 255-259. ISSN: 1012- 0394.
  Detail

  HADAŠ, Z.; SINGULE, V. New Subject Energy Harvesting for Education of Mechatronics. In Proceedings of 13th international symposium on mechatronics, Mechatronika 2010. Trenčín: AD University of Trencin, 2010. s. 16-17. ISBN: 978-80-8075-476- 1.
  Detail

  HUBÍK, V.; TOMAN, J.; SINGULE, V. BLDC motor control design in Matlab/ Simulink. Zeszyty Problemowe - Maszyny Elektryczne, 2010, roč. 2010, č. 88, s. 35-39. ISSN: 0239- 3646.
  Detail

 • 2009

  KŘEPELA, J.; SINGULE, V. Verification of the simulation model for C axis drive in the control system Master- Slave. In Recent Advances in mechatronics 2008- 2009. Berlin: Springer- Verlag Berlin Heidelberg, 2009. s. 365-370. ISBN: 978-3-642-05021- 3.
  Detail

  NESVADBA, M.; SINGULE, V.; DUROŇ, J. STUDY OF INCREASED BUS VOLTAGE INFLUENCE ON MOTOR INSULATION SYSTEM. The 5th International Conference Mechatronic Systems and Materials. 1. Mechanical Faculty of Vilnius Gediminas Technical University: 2009. s. 84-85. ISBN: 978-9955-28-493- 2.
  Detail

  SYNEK, M.; SINGULE, V. THE INFLUENCE OF TEMPERATURE ON CHARACTERISTIC OF NIMH ACCUMULATOR. In Book of abstracts 12th international conference on mechatronics. 1. Trenčianske Teplice: AD University of Trenčín, Faculty of Mechatronics, 2009. s. 4-4. ISBN: 978-80-8075-394- 8.
  Detail

  HUBÍK, V.; SINGULE, V. BLDC motor test bench. In 12th International Symposium MECHATRONIKA 2009. Trenčín, Slovensko: 2009. s. 35-38. ISBN: 978-80-8075-392- 4.
  Detail

  HUBÍK, V.; SINGULE, V. Sensor BLDC motor model in Simulink environment. In Recent Advances in Mechatronics 2008- 2009. Berlin: Springer- Verlag Berlin Heidelberg, 2009. s. 275-280. ISBN: 978-3-642-05021- 3.
  Detail

  HUBÍK, V.; TOMAN, J.; KERLIN, T.; SINGULE, V. Testování řídicích algoritmů EC motorů v systému dSPACE. In Elektrické pohony a výkonová elektronika. Brno, VUT: VUT FEKT UVEE Brno, 2009. s. 20-28. ISBN: 978-80-214-3974- 0.
  Detail

  NESVADBA, M.; SINGULE, V.; DUROŇ, J. INFLUENCE OF INCREASED BUS VOLTAGE TO MOTOR INSULATION SYSTEM. In Engineering Mechanics 2009 - Book of extended abstracts. 1. Svratka: Institute of Thermomechanics, Prague, 2009. s. 192-193. ISBN: 978-80-86246-35- 2.
  Detail

  NESVADBA, M.; SINGULE, V.; DUROŇ, J. STUDY OF CABLE LENGTH AND INCREASED BUS VOLTAGE INFLUENCE ON MOTOR INSULATION SYSTEM. In Proceedings of 12th international symposium on mechatronics MECHATRONIKA 2009. 1. Trenčín: AD University of Trenčín, 2009. s. 1-4. ISBN: 978-80-8075-394- 8.
  Detail

  NESVADBA, M.; SINGULE, V.; DUROŇ, J. CABLE LENGTH AND INCREASED BUS VOLTAGE INFLUENCE ON MOTOR INSULATION SYSTEM. In Recent Advances in Mechatronics 2008- 2009. Berlin: Springer- Verlag Berlin Heidelberg, 2009. s. 299-304. ISBN: 978-3-642-05021- 3.
  Detail

  SYNEK, M.; SINGULE, V.; HUBÍK, V. Measurement of the temperature influence on NiMH accumulator characteristic. In Recent Advances in Mechatronics 2008- 2009. Berlin: Springer- Verlag Berlin Heidelberg, 2009. s. 61-66. ISBN: 978-3-642-05021- 3.
  Detail

  HADAŠ, Z.; SINGULE, V. ENERGY HARVESTING DEVICES AS MECHATRONIC SYSTEMS. In Book of Abstracts 12th International Conference on Mechatronics Mechatronika 2009. 1. Trenčín: AD University of Trenčín Faculty of Mechatronics, 2009. s. 3-7. ISBN: 978-80-8075-394- 8.
  Detail

  KUBELA, T.; POCHYLÝ, A.; SINGULE, V. Advanced Tools for Multi- body Simulation and Design of Control Structures Applied in Robotic System Development. In Proceedings of the 5th International Conference Mechatronic System and Materials. 1. Vilnius: Vilnius Technika, 2009. s. 387-391. ISBN: 978-9955-28-493- 2.
  Detail | WWW

  HADAŠ, Z.; SINGULE, V.; ONDRŮŠEK, Č. Optimal Design of Vibration Power Generator for Low Frequency. Solid State Phenomena, 2009, roč. 2009, č. 147- 149, s. 426-431. ISSN: 1012- 0394.
  Detail

  KŘEPELA, J.; SINGULE, V. Simulation of the dynamic behaviors of the C axis drive by the turning Center. Solid State Phenomena, 2009, roč. 2009, č. 147- 149, s. 356-361. ISSN: 1012- 0394.
  Detail

  HADAŠ, Z.; ONDRŮŠEK, Č.; SINGULE, V. Increasing Sensitivity of Vibration Energy Harvester. Proceedings of SPIE, 2009, roč. 7362, č. 1, s. 1-8. ISSN: 0277- 786X.
  Detail

  BŘEZINA, T.; HOUŠKA, P.; SINGULE, V. Vývoj zarízení pro dynamické pevnostní zkoušky kostních implantátu. Automa, 2009, roč. 15, č. 8- 9, s. 47-49. ISSN: 1210- 9592.
  Detail

  HADAŠ, Z.; SINGULE, V.; ONDRŮŠEK, Č. VERIFICATION OF VIBRATION POWER GENERATOR MODEL FOR PREDICTION OF HARVESTED POWER. In The 5th International Conference Mechatronic Systems and Materials. 1. Vilnius: VilniusTechnika, 2009. s. 27-29. ISBN: 978-9955-28-493- 2.
  Detail

 • 2008

  HADAŠ, Z.; ZOUHAR, J.; SINGULE, V.; ONDRŮŠEK, Č. Design of Energy Harvesting Generator Base on Rapid Prototyping Parts. In 2008 13th Power Electronics and Motion Control Conference. 1. Poznan, POLAND: 2008. s. 1688-1692. ISBN: 978-1-4244-1741- 4.
  Detail

  HADAŠ, Z.; ONDRŮŠEK, Č.; SINGULE, V.; KLUGE, M. Vibration Power Generator for Aeronautics Applications. In Proceedings of the EUSPEN 10th anniversary international conference Volume I - Volume II. 1. Zurich: Copy & Druck Wein, 2008. s. 46-50. ISBN: 978-0-9553082-5- 3.
  Detail

  SINGULE, V. Motory Maxon vhodné pro vysoké teploty. Automa, 2008, roč. 14, č. 8-9- 2008, s. 81-83. ISSN: 1210- 9592.
  Detail

  HADAŠ, Z.; SINGULE, V.; ONDRŮŠEK, Č. UNIQUE WAYS OF GENERATING ENERGY FROM SURROUNDINGS AS AUTONOMOUS SOURCES OF ELECTRICAL ENERGY. In International conference on "Low Voltage Electrical Machines". 1. Šlapanice u Brna: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky, 2008. s. 21-22. ISBN: 978-80-214-3795- 1.
  Detail

  SINGULE, V. Vlastnosti a použití mikromotorů. Automa, 2008, roč. 14, č. 3- 2008, s. 62-64. ISSN: 1210- 9592.
  Detail

  HADAŠ, Z.; SINGULE, V.; ONDRŮŠEK, Č. Optimal Design of Vibration Power Generator for Low Frequency. The 4th International Conference Mechatronic Systems and Materials. 1. Bialystok: Bialystok Technical University Press, 2008. s. 137-137.
  Detail

 • 2007

  KŘEPELA, J.; SINGULE, V. Matematický model osy C Multifunkčního horizontálního soustružnického centra pro zjišťování jeho dynamických vlastností. In ENGINEERING MECHANICS 2007. Institute of Thermomechanics Academy of Sciences of the Czech Republic, v.v.i., Prague: Institute of Thermomechanics Academy of Sciences of the Czech Republic, 2007. s. 70-78. ISBN: 978-80-87012-06- 2.
  Detail

  HADAŠ, Z.; SINGULE, V.; ONDRŮŠEK, Č. Simullation Modeling of Electromagetic Vibration Power Generator. In Engineering Mechanics 2007. 1. Prague: Institute of Termomechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2007. s. 71-72. ISBN: 978-80-87012-06- 2.
  Detail

  KŘEPELA, J.; SINGULE, V. Dynamical behaviors of the C axis with the worm gear. In Proceedings of 10th International Symposium on Mechatronics 2007. 1. AD University of Trenčín, Slovakia: AD University of Trenčín,Slovakia with support of Mechatronik,n.o., 2007. s. 79-80. ISBN: 978-80-8075-210- 1.
  Detail

  NESVADBA, M.; SINGULE, V. ELECTRIC MOTORS NOISE IN LINE MEAS. In Proceedings of 10th international symposium on mechatronics MECHATRONIKA 2007. 1. Trenčín: AD University of Trenčín, 2007. s. 29-32. ISBN: 978-80-8075-210- 1.
  Detail

  HADAŠ, Z.; KLUGE, M.; SINGULE, V.; ONDRŮŠEK, Č. Electromagnetic Vibration Power Generator. In 6th IEEE International Symposium on Diagnostics for Electric Machines, Power Electronics and Drivers. 1. Cracow, POLAND: IEEE, 2007. s. 451-455. ISBN: 978-1-4244-1061- 3.
  Detail

  HADAŠ, Z.; SINGULE, V.; ONDRŮŠEK, Č.; KLUGE, M. SIZE MATCHING OF VIBRATION POWER GENERATOR. In 16th International Conference on Electrical Drivesand Power Electronics. 1. 2007. s. 1-5. ISBN: 978-80-8073-867- 9.
  Detail

  HADAŠ, Z.; SINGULE, V.; ONDRŮŠEK, Č. Simulation of Vibration Generator Non- linear Model. In Dynamics of Machines 2007. 1. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2007. s. 71-76. ISBN: 978-80-87012-03- 01.
  Detail

  HUBÍK, V.; ŠVÉDA, M.; SZABÓ, I.; SINGULE, V. Analýza bezsenzorového řízení BLDC motorů v leteckých aplikacích. In Technical Computing Prague 2007. Praha: KANAG - TISK, s.r.o., 2007. s. 61 ( s.)ISBN: 978-80-7080-658- 6.
  Detail

  NESVADBA, M.; SINGULE, V. Noise in- line testing. In Book of papers. Brno: 2007. s. 1-2.
  Detail

  BARTOŠ, S.; SINGULE, V.; HAVLÍK, P.; BĚLOHOUBEK, P. Using robotics for human medical rehabilitation. In Annals of DAAAM for 2007 & PROCEEDINGS. 1. Vídeň: DAAAM INTERNATIONAL VIENNA 2007, 2007. s. 63-64. ISBN: 3-901509-58- 5.
  Detail

  BŘEZINA, T.; SINGULE, V.; HADAŠ, Z. Mechatronics Implementation Methodology At New Products Development And Design. In AiM 2007. 1. Brno: Expertia o.p.s., 2007. s. 1-18. ISBN: 978-80-7231-314- 3.
  Detail

  SINGULE, V.; SYNEK, M. SIMULATION MODELLING OF MOBILE ROBOT UNDERCARRIAGE EQUIPPED WITH OMNIDIRECTIONAL WHEELS. In Proceedings of 10th International Symposium on Mechatronics. 1. 2007. s. 53-56. ISBN: 978-80-8075-210- 1.
  Detail

  NESVADBA, M.; SINGULE, V. ELECTRIC MOTORS NOISE IN LINE MEASURING. In Proceedings of 10th International Symposium on Mechatronics. 1. 2007. s. 29-31. ISBN: 978-80-8075-210- 1.
  Detail

  HAVLÍK, P.; BĚLOHOUBEK, P.; BARTOŠ, S.; SINGULE, V.; NEŠPOR, V.; ŽIVČÁK, T. Reengineering in humanoid robotics and human medical rehabilitation. In Proceedings of the 16th International Workshop on Robotics in Alpe Adria Danube Region (RAAD 2007). 1. Ljubljana: Faculty of Electrical Engineering, University of Ljubljana, 2007. s. 5-5. ISBN: 978-961-243-066- 5.
  Detail

  GREPL, R.; SINGULE, V.; ZEZULA, P.; VLACHÝ, D.; ŠVEJDA, P. MBS MODELLING WITH SIMMECHANICS: CASE STUDIES IN RESEARCH AND EDUCATION. In Technical computing 2007. 1. Praha: Humusoft, 2007. s. 35-35.
  Detail

  KŘEPELA, J.; SINGULE, V. Dynamical behaviors of the C axis multibody mass system with the worm gear. In Recent Advances in Mechatronics. 1. Berlin Heidelberg: Springer, 2007. s. 1-5. ISBN: 978-3-540-73955- 5.
  Detail

  HADAŠ, Z.; SINGULE, V.; ONDRŮŠEK, Č.; KLUGE, M. Simulation of Vibration Power Generator. In Recent Advances in Mechatronics. 1. Berlin Heidelberg: Springer, 2007. s. 350-354. ISBN: 978-3-540-73955- 5.
  Detail

  KUBELA, T.; POCHYLÝ, A.; KNOFLÍČEK, R.; SINGULE, V.; SYNEK, M. Omnidirectional mobile robot with new conception using Mecanum wheels. In SIMULATION MODELLING OF MECHATRONIC SYSTEMS III. Mechatronika. Brno: VUT v Brně, 2007. s. 111-120. ISBN: 978-80-214-3559- 9.
  Detail

  HADAŠ, Z.; SINGULE, V.; ONDRŮŠEK, Č. Development of Vibration Power Generator for Aeronautic Application. In Simulation Modelling of Mechatronic Systems III. Mechatronika. 2007. s. 83-100. ISBN: 978-80-214-3559- 9.
  Detail

 • 2006

  SINGULE, V., HADAŠ, Z., ONDRŮŠEK, Č. OVERALL TUNING UP OF VIBRATION GENERATOR AND CHOICE OF ENERGY TRANSDUCER CONSTRUCTION. In Advanced Engineering Design 2006. Prague: Orgis s.r. o, 2006. s. 1 ( s.)
  Detail

  SINGULE, V.; HADAŠ, Z.; ONDRŮŠEK, Č. ANALYSIS OF GENERIC ENERGY HARVESTING VIBRATION GENERATOR. In 5th Conference on Advanced Engineering Design. 1. Prague: Orgis s.r. o, 2006. s. 1 ( s.)
  Detail

  SINGULE, V.; KNOFLÍČEK, R.; SYNEK, M.; SZABÓ, I.; BARTOŠ, S. SIMULATION OF THE MOBILE ROBOT SYSTEM OPERATION. In Advanced Engineering Design 2006. Prague: Orgis s.r. o, 2006. s. 1 ( s.)
  Detail

  ŠVÉDA, M.; SINGULE, V. ON THE DEVELOPMENT OF MYOELECTRIC PROSTHETIC HAND CONTROL SYSTEM. In Advanced Engineering Design 2006. 1. Praha: CTU: Orgis s.r. o, 2006. s. 1 ( s.)ISBN: 80-86059-44- 8.
  Detail

  DOLEŽEL, R.; SINGULE, V. AUTOMATICALLY DESIGNED ROBOTIC ARM BY GENETIC PROGRAMMING. In International PhD Conference on Mechanical Engineering - PhD 2006. 1. Pilsen: Západočeská universita v Plzni, 2006. s. 1 ( s.)ISBN: 80-7043-486- 4.
  Detail

  KNOFLÍČEK, R.; KUBELA, T.; POCHYLÝ, A.; SINGULE, V.; SYNEK, M. Simulation Modelling of Mobile Robot with Omnidirectional Undercarriage. In SIMULATION MODELLING OF MECHATRONIC SYSTEMS II. Mechatronika. Brno: VUT v Brně, 2006. s. 109-120. ISBN: 80-214-3341- 8.
  Detail

  NESVADBA, M.; SINGULE, V. TESTING OF ASYNCHRONOUS TRACTION MOTORS. In International PhD Conference on Mechanical Engineering - PhD 2006. Pilsen: Západočeská universita v Plzni, 2006. s. 1 ( s.)ISBN: 80-7043-486- 4.
  Detail

  HOUŠKA, P.; MARADA, T.; ONDROUŠEK, V.; SINGULE, V. POSSIBILITIES OF IMPROVEMENT ACCURRACY OF THE ATTITUDE SENSOR FOR WALKING ROBOT. In Engineering mechanics 2006. Prague, CZ: Institute of Theoretical and Applied Mechanics, Academy of Sciences of Czech Republic, 2006. s. 112 ( s.)ISBN: 80-86246-27- 2.
  Detail

  HADAŠ, Z.; SINGULE, V.; ONDRŮŠEK, Č. TUNING UP PARAMETERS OF VIBRATION GENERATOR. In Engineering Mechanics 2006. Svratka, Česká Republika: Academy of Sciences of the Czech Republik, 2006. s. 84 ( s.)ISBN: 80-86246-27- 2.
  Detail

  SINGULE, V.; HADAŠ, Z.; ONDRŮŠEK, Č. ANALYSIS OF VIBRATION POWER GENERATOR. In ENGINEERING MECHANICS 2006. 2006. s. 328 ( s.)ISBN: 80-86246-27- 2.
  Detail

  HADAŠ, Z.; SINGULE, V.; ONDRŮŠEK, Č. OPTIMAL DESIGN OF VIBRATION GENERATOR FUNCTION PRODUCT AND VERIFICATION OF MODEL. In Simulation Modelling of Mechatronic Systems II. Mechatronika. 2006. s. 85-97. ISBN: 80-214-3341- 8.
  Detail

  SYNEK, M.; SINGULE, V.; KNOFLÍČEK, R.; SZABÓ, I. THE CONSTRUCTION OF PLATFORM FOR OMNIDIRECTIONAL MOBILE ROBOT. In International PhD Conference on Mechanical Engineering - PhD 2006. 1. Pilsen: Západočeská universita v Plzni, 2006. s. 1-6. ISBN: 80-7043-486- 4.
  Detail

 • 2005

  SINGULE, V., SYNEK, M. VERIFICATION OF STATE OF ACCUMULATOR BATTERIES FOR MOBILE APPLICATION. In International Scientific Conference, 55th Anniversary of foundation of Faculty of Mechanical Engineering, Session 5, Robotics. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2005. s. 120-125. ISBN: 80-248-0905- 2.
  Detail

  BŘEZINA, T.; FLORIAN, Z.; HOUFEK, L.; NÁVRAT, T.; NEVRLÝ, J.; ONDROUŠEK, V.; SINGULE, V. Device for Experimental Modelling of Properties of Biomechanical Systems. In Simulation modeling of mechatronic systems I. Mechatronics. Praha: 2005. s. 93-110. ISBN: 80-214-3144- X.
  Detail

  ŠVÉDA, M., SINGULE, V. Myoelectric Prosthetic Hand Control Using Artificial Intelligence Methods. In International Scientific Conference, 55th anniversary of foundation of Faculty of Mechanical Engineering. Ostrava, Czech Republic: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2005. s. 113 ( s.)ISBN: 80-248-0905- 2.
  Detail

  MARADA, T., BŘEZINA, T., SINGULE, V. The Q- learned controller for small asynchronous electromotor. In Mechatronika 2005. Trenčianske Teplice, Slovakia: Fakulta Mechatroniky TnU AD v spolupráci s firmou GC TECH Ing. Peter Gerši, 2005. s. 167 ( s.)ISBN: 80-8075-058- 0.
  Detail

  Martin Talafa, Vladislav Singule. Using of Visual Information for Mobile Robot Navigation. In Proceedings of 8th International Symposium On Mechatronics MECHATRONIKA 2005. Trenčín: Fakulta mechatroniky TnU AD, 2005. s. 156 ( s.)ISBN: 80-8075-058- 0.
  Detail

  HADAŠ, Z.; SINGULE, V.; ONDRŮŠEK, Č. The comparison and assessment of different conception of vibration microgenerator construction. In ENGINEERING MECHANICS 2005. Svratka, Česká Republika: Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně, 2005. s. 101 ( s.)ISBN: 80-85918-93- 5.
  Detail

  DOLEŽEL, R., SINGULE, V. ROBOTIC ARM’ S GENERAL OPTIMIZATION BY GENETIC PROGRAMMING. In International Scientific Conference 55th anniversary of foundation of the Faculty of Mechanical Engineering. Robotics, Sesion 5. Ostrava: VŠB – Technická universita Ostrava, 2005. s. 17 ( s.)ISBN: 80-248-0905- 2.
  Detail

  TALAFA, M., SINGULE, V. MOBILE ROBOT NAVIGATION BY STEREOVISION. In International Scientific Conference 55th anniversary of foundation of the Faculty of Mechanical Engineering. Robotics, Session 5. Ostrava: VŠB – Technická universita Ostrava, 2005. s. 126 ( s.)ISBN: 80-248-0905- 2.
  Detail

  HADAŠ, Z.; SINGULE, V.; ONDRŮŠEK, Č. The Comparison of the Simulation Results of the Vibration Microgenerator Model with the Measuring of the Vibration Microgenerator Prototype. In International Symposium on Electrical Machines SME 2005. 1. Opole, Polsko: Oficyna Widawnicza Politechniky Opolskiej, 2005. s. 419 ( s.)ISBN: 83-88492-74- 8.
  Detail

  ŠVÉDA, M., SINGULE, V. Classification of Bio- Signals Suitable for Robotic System Control. Inženýrská mechanika - Engineering Mechanics, 2005, roč. 12, č. A1, s. 181 ( s.)ISSN: 1210- 2717.
  Detail

  SINGULE, V., SYNEK, M. MODULAR SYSTEM FOR MONITORING OF ACCUMULATOR TRACTION BATTERIES. Inženýrská mechanika - Engineering Mechanics, 2005, roč. 12, č. A1, s. 151-156. ISSN: 1210- 2717.
  Detail

  HOUŠKA, P., MARADA, T., SINGULE, V., EHRENBERGER, Z. THE CONTROL OF PLATFORM POSITION OF WALKING ROBOT - LEG LANDING SENSOR. Inženýrská mechanika - Engineering Mechanics, 2005, roč. 12, č. a1, s. 31 ( s.)ISSN: 1210- 2717.
  Detail

  SINGULE, V., EHRENBERGER, Z., BŘEZINA, T., HOUŠKA, P. SENSOR BASED NAVIGATION OF AUTONOMOUS MOBILE ROBOT. Inženýrská mechanika - Engineering Mechanics, 2005, roč. 12, č. 4, s. 307 ( s.)ISSN: 1210- 2717.
  Detail

  HADAŠ, Z.; SINGULE, V.; ONDRŮŠEK, Č. MECHANISM OF VIBRATION MICROGENERATOR BASED ON NON- LINEAR STIFFNESS. Inženýrská mechanika - Engineering Mechanics, 2005, roč. 12, č. A1, s. 19 ( s.)ISSN: 1210- 2717.
  Detail

  TALAFA, M., SINGULE, V. LOCAL NAVIGATION OF MOBILE ROBOT BY STEREOVISION. Inženýrská mechanika - Engineering Mechanics, 2005, roč. 12, č. A1, s. 77 ( s.)ISSN: 1210- 2717.
  Detail

  NOVOTNÝ, L., SINGULE, V. EXPERIMENTAL MEASUREMENT AND SIMULATION OF BALL SCREW DYNAMIC BEHAVIOUR. Inženýrská mechanika - Engineering Mechanics, 2005, roč. 12, č. A1, s. 91 ( s.)ISSN: 1210- 2717.
  Detail

  KNOFLÍČEK, R.; SZABÓ, I.; SINGULE, V. Path Planning of Mobile Robot Equipped with Omnidirectional Wheels in Known or Partially Known Environment. In Simulation Modelling of Mechatronics System I. 1. Brno: VUT v Brně, 2005. s. 43-52. ISBN: 80-2143144- X.
  Detail

  HADAŠ, Z.; SINGULE, V.; ONDRŮŠEK, Č. Design and Simulating Modelling of Vibration Microgenerator. In Simulation Modelling of Mechatronic Systems I. Mechatronika. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, 2005, 2005. s. 143 ( s.)ISBN: 80-214-3144- X.
  Detail

  SYNEK, M., SINGULE, V. THE CONSTRUCTION OF MONITORING OF TRACTION BATTERIES. In BOOKS OF ABSTRACTS - 3rd International Conference on Mechanical Engineering - PhD2005. Plzeň: TYPOS - Digital print, s.r.o., 2005. s. 149-150. ISBN: 80-7043-414- 7.
  Detail

 • 2004

  HOUŠKA, P., KOPINEC, M., LIŠKA, M., SINGULE, V. Sensing of the platform position of the walking robot. In 3rd Internatiomal Congress on Mechatronics MECH2K4. Praha: Czech Technical University in Prague , Faculty of Mechanical Engineering Prague, Czech Republic, 2004. s. 276 ( s.)ISBN: 80-01-03088- 1.
  Detail

  HOUŠKA, P., SINGULE, V., KOPINEC, M. Určování odklonu těla kráčivého robotu. In Proceedings of the 7th International Symposium "Topical Questions of Teaching Mechatronics". Bratislav, SK: Slovak University of Technology Bratislava, Faculty of Mechanical Engineering CA MECHATRONICS, 2004. s. 38 ( s.)ISBN: 80-227-2064- X.
  Detail

  HOUŠKA, P., SINGULE, V., BŘEZINA, T., EHRENBERGER, Z. Control of dynamic stability of moving the four- legged walking robot. In Enigneering Mechanics 2004, National Conference with International Participation. Svratka: Institute of Thermomechanics, Academy of Sciences of the Czec Republic, 2004. s. 117 ( s.)ISBN: 80-85918-88- 9.
  Detail

  MARADA, T., BŘEZINA, T., SINGULE, V. Stanovení optimálního rastru Q- funkce pro řízení asynchronního elektromotoru. In Proceedings of the 7th International Symposium "Topical Questions of Teaching Mechatronics". Bratislav, SK: Slovak University of Technology Bratislava, Faculty of Mechanical Engineering CA MECHATRONICS, 2004. s. 71 ( s.)ISBN: 80-227-2064- X.
  Detail

  HOUŠKA, P., SINGULE, V., BŘEZINA, T., EHRENBERGER, Z. Control of dynamic stability of the four- legged walking robot movement. Elektronika, 2004, roč. 2004, č. 8- 9, s. 39 ( s.)ISSN: 0033- 2089.
  Detail

  HADAŠ, Z., SINGULE, V. Design of a vibraton microgenerator. In 2nd International PhD Conference on Mechnical Engineering - PhD2004. Plzeň: Faculty of Mechanical Engineering, Department of Machine Design, Západočeská Universita v Plzni, 2004. s. 31 ( s.)ISBN: 80-7043-330- 2.
  Detail

  HADAŠ, Z., SINGULE, V. The design of a vibraton microgenerator. In "Low Voltage Electrical Machines" Joint Czech - Polish Conference on Project GACR 102/ 038013. Brno: Faculty of Electrical Engineering and Communication, Brno University of Technolgy; Department of Electrical Machines and Devices Silesian University of Technology, Gliwice, 2004. s. 33 ( s.)ISBN: 80-214-2632- 2.
  Detail

  HADAŠ, Z., SINGULE, V. Studie realizovatelnosti vibračního mikrogenerátoru. In Proceedings of the 7th International Symposium "Topical Questions of Teaching Mechatronics". Bratislav, SK: Slovak University of Technology Bratislava, Faculty of Mechanical Engineering CA MECHATRONICS, 2004. s. 26 ( s.)ISBN: 80-227-2064- X.
  Detail

  SINGULE, V., DOLEŽEL, R. Using genetic programming in mobile robot path planning. In Robotics in Alpe-Adria- Danube Region. Brno: BrnoUniversity of Technology, 2004. s. 382 ( s.)ISBN: 80-7204-341- 2.
  Detail

  MARADA, T., BŘEZINA, T., SINGULE, V. Determination of Q- function optimum grid applied on asynchronous electric motor control task. In Enigneering Mechanics 2004, National Conference with International Participation. Svratka: Institute of Thermomechanics, Academy of Sciences of the Czec Republic, 2004. s. 177 ( s.)ISBN: 80-85918-88- 9.
  Detail

 • 2003

  HOUŠKA, P., BŘEZINA, T., SINGULE, V. Control and synchronization drive unit of leg of walking robot. In Mechtronics, Robotics and Biomechanics 2003. Brno: Institute of Mechanics of Solids, Faculty of Mechanical Engineering, Brno University of Technologi, 2003. s. 111 ( s.)ISBN: 80-214-2312- 9.
  Detail

  BŘEZINA, T.; HOUŠKA, P.; SINGULE, V. walking gait of four-legged robot obtained through q- learning. In Engineering Mechanics 2003. 1. Svratka: Institute of Theoretical and Applied Mechanics, Acamedy of Science of the Czech Republic, Prague, 2003. s. 36-37. ISBN: 80-86246-18- 3.
  Detail

  BŘEZINA, T., HOUŠKA, P., SINGULE, V. Walking Gait of Four- Legged Robot Obtained Throug Q Learning. In Engeneering Mechanics 2003. Praha: Institute of Theoretical and Applied Mechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague, 2003. s. 36 ( s.)ISBN: 80-86246-18- 3.
  Detail

  SZABÓ, I., SINGULE, V., OPLUŠTIL, V. CAN Based Control System Application in Robotic and Airborne Systems. In Advance Engineering Design - Set of Summaries. Praha: Process Engineering Publisher, 2003. s. 1 ( s.)ISBN: 80-86059-35- 9.
  Detail

  BŘEZINA, T., HOUŠKA, P., SINGULE, V. Q-LEARNING APPLICATION ON FOUR- LEGGED ROBOT WALKING CONTROL. In Proceedings of 6th international symposium on Mechatronics. Trenčín, SK: Alexander Dubček University of Trenčín, Faculty of Mechatronics, Trenčín, SLOVAKIA, 2003. s. 66 ( s.)ISBN: 80-88914-92- 2.
  Detail

  BŘEZINA, T., HOUŠKA, P., SINGULE, V. THE LEG CONTROL OF WALKING ROBOT BY MINIMIZATION PROCESS. In Electrical Drives and Power Electronics 2003. Neuveden. Košice, SK: 2003. s. 211 ( s.)ISBN: 80-89061-77- X.
  Detail

  SINGULE, V., BEZDÍČEK, M. ELEKTRICKÁ A ELEKTRONICKÁ SOUSTAVA NOHY KRÁČIVÉHO ROBOTU. In SEKEL 2003. Nitra, SK: Slovenská poľnohospodárská universita v Nitre, 2003. s. 130 ( s.)ISBN: 80-8069-225- 4.
  Detail

  SINGULE, V., SZABÓ, I. MULTIPROCESSOR CONTROL SYSTEM FOR AUTONOMOUS MOBILE ROBOT. In ADE 2003 Advanced Engineering Design. Praha: Process engineering Publisher, 2003. s. 214 ( s.)ISBN: 80-86059-35- 9.
  Detail

  KRATOCHVÍL, C., SINGULE, V., BŘEZINA, T. MECHATRONICS EDUCATION ON THE INSTUTE OF SOLIDS MECHANICS FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING (FME) BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY (BUT). In Proceedings of 6th international symposium on Mechatronics Mechatronika 2003. Trenčín, SK: Alexander Dubček University of Trenčín, Faculty of Mechatronics, Trenčín, SLOVAKIA, 2003. s. 23 ( s.)ISBN: 80-88914-92- 2.
  Detail

  SYNEK, M., SZABÓ, I., SINGULE, V. NÁVRH PALUBNÍHO ZDROJE ENERGIE MOBILNÍHO ROBOTU VUTBOT 2. In Servisní robotika. Ostrava: VŠB TU Ostrava, FS, katedra robotechniky, 2003. s. 24-29. ISBN: 80-248-0494- 8.
  Detail

  SZABÓ, I., SINGULE, V., KNOFLÍČEK, R. Navigace autonomního mobilního robotu VUTBOT2. In Sborník příspěvků z celostátní konference. Brno: VUT Brno, FEKT, Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky, 2003. s. 121 ( s.)ISBN: 80-214-2497- 4.
  Detail

  BEZDÍČEK, M., SINGULE, V. Elektronika servopohonů pro nohu kráčivého robotu. In EPVE 2003 Elektrické pohony a výkonová elektronika. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2003. s. 103 ( s.)ISBN: 80-214-2497- 4.
  Detail

  BŘEZINA, T.; EHRENBERGER, Z.; HOUŠKA, P.; SINGULE, V. Extended Architecture for Autonomous Robots. In Mechtronics, Robotics and Biomechanics 2003. Brno: Institute of Mechanics of Solids, Faculty of Mechanical Engineering, Brno University of Technologi, 2003. s. 101 ( s.)ISBN: 80-214-2312- 9.
  Detail

  BŘEZINA, T., HOUŠKA, P., SINGULE, V. USING Q-LEARNING FOR FOUR- LEGGED ROBOT WALKING CONTROL. In Mechtronics, Robotics and Biomechanics 2003. Brno: Institute of Mechanics of Solids, Faculty of Mechanical Engineering, Brno University of Technologi, 2003. s. 103 ( s.)ISBN: 80-214-2312- 9.
  Detail

  HOUŠKA, P., EHRENBERGER, Z., BŘEZINA, T., SINGULE, V. The Use of Leg Landing Information for Walking Robot Control. In Engeneering Mechanics 2003. Praha: Institute of Theoretical and Applied Mechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague, 2003. s. 118 ( s.)ISBN: 80-86246-18- 3.
  Detail

 • 2002

  DOČKAL, A.; HÉDL, M.; MAZŮREK, I.; SINGULE, V. Měřící box pro diagnostiku dynamických parametrů vozidla při jízdě. In Inženýrská mechanika 2002, národní konference s mezinárodní účastí. Brno: UMT FSI VUT, 2002. s. 41 ( s.)ISBN: 80-214-2109- 6.
  Detail

  SINGULE, V., KRATOCHVÍL, C., ONDRŮŠEK, Č., KREJSA, J. Education, research and aplication mechatronics on the institute of solids mechatronics, faculty of mechanical engeneering, Brno University of Technology. In MECHATRONIKA 2002. Bratislava, Slovenská republika: Department of Electrotechnology, STU Bratislava, 2002. s. 56 ( s.)ISBN: 80-227-1714- 2.
  Detail

  SZABÓ, I., SINGULE, V. Implementation of CAN communication protocol in autonomous mobile robot control. In Proceedings motion control conference. Croatia, Cavtat & Dubrovnik: University of Zagreb, 2002. s. 459 ( s.)ISBN: 953-184-046- 6.
  Detail

  HOUŠKA, P.; BŘEZINA, T.; SINGULE, V. Koncepce mechatronické soustavy nohy kráčivého robotu. In Inženýrská mechanika 2002. Brno: Institute of Mechanics of Solids, Faculty of Mechanical Engineering, Brno University of Technology, 2002. s. 87 ( s.)ISBN: 80-214-2109- 6.
  Detail

  LOJEK, O., HOUŠKA, P., SINGULE, V., BŘEZINA, T. Aplikace algoritmů ztotožňování lokální a globální mapy prostředí pro lokalizaci mobilního robotu. In Inženýrská mechanika 2002. Brno: Institute of Mechanics of Solids, Faculty of Mechanical Engineering, Brno University of Technology, 2002. s. 163 ( s.)ISBN: 80-214-2109- 6.
  Detail

  BŘEZINA, T.; HOUŠKA, P.; SINGULE, V. USAGE OF LEARNING IN FOUR- LEGGED ROBOT CONTROL. In SEKEL 2002. Trenčín: Trenčianská univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíně, 2002. s. 87 ( s.)ISBN: 80-88914-73- 6.
  Detail

  SZABÓ, I., SINGULE, V., OPLUŠTIL, V., KRÁL, R. Autonomous mobile robot with multiprocessor control system. In 7th International Workshop on Advanced Motion Control - Proceedings. Slovenia, Maribor: University of Maribor, 2002. s. 467 ( s.)ISBN: 0-7803-7479- 7.
  Detail

  SZABÓ, I., SINGULE, V. Implementation of CAN communication protocol in autonomous mobile robot control. In EPE-PEMC 2002 - Proceedings. Croatia, Cavtat & Dubrovnik: University of Zagreb, 2002. s. 1 ( s.)ISBN: 953-184-047- 4.
  Detail

  BŘEZINA, T.; HOUŠKA, P.; SINGULE, V. LEARNING BASED CONTROL SYSTEM OF FOUR- LEGGED ROBOT. In Inženýrská mechanika 2002. Brno: Institute of Mechanics of Solids, Faculty of Mechanical Engineering, Brno University of Technology, 2002. s. 9 ( s.)ISBN: 80-214-2109- 6.
  Detail

 • 2001

  SINGULE, V., DOLEŽEL, R. Aplikace genetických algoritmů pro řešení optimalizačních úloh. In Zborník z mezinárodného odborného seminára SEKEL 2001. Zvolen, Banská Štiavnica: Vydavatelstvo TU vo Zvoleně, 2001. s. 57 ( s.)ISBN: 80-228-1001- 0.
  Detail

  SINGULE, V., HOUŠKA, P., LOJEK, O. Structure of sensoric and control system of autonomous omnidirectional mobile robot OMR III. In ICPR- 16. Prague: Czech asociation of scientofic and technical societies, 2001. s. 197 ( s.)ISBN: 80-02-01438- 3.
  Detail

  SINGULE, V., HOUŠKA, P., LOJEK, O. Structure of levels of control system and creation and matching of maps on autonomous omnidirectional mobile robot OMR III. In Mechatronika 2001. Trenčianske Teplice: ELEZ ELZA, 2001. s. 129 ( s.)ISBN: 80-88914-36- 1.
  Detail

  SINGULE, V., HOUŠKA, P., LOJEK, O. Function of control and sensoric system of autonomous omnidirectional mobile robot OMR III. In Electrical drivers and power electronics. The High Tatras: Vienala Košice, 2001. s. 413 ( s.)ISBN: 80-89061-46- X.
  Detail

  SINGULE, V., LOJEK, O., HOUŠKA, P. Control and Sensoric Subsystem of Mechatronic System OMR III. Zeszyty Naukowe Politechniki Slaskej - Elektryka, 2001, roč. 2001, č. z. 177, s. 195 ( s.)ISSN: 0072- 4688.
  Detail

  HOUŠKA, P., LOJEK, O., SINGULE, V., BŘEZINA, T. CONTROLS AND SENSORIC SYSTEM THE MOBILE ROBOT OMR III. In Inženýrská Mechanika 2001. Praha: Institute of Thermomechanical, Academy of Siences of the Czech Republic, 2001. s. 104 ( s.)ISBN: 80-85918-64- 1.
  Detail

  HOUŠKA, P., LOJEK, O., SINGULE, V., BŘEZINA, T. Řídící a sensorický systém autonomního všesměrového robotu OMR III. In XXVII. celostátní konference o elektrických pohonech. Plzeň: Česká elektrotechnická společnost, 2001. s. 197 ( s.)ISBN: 80-02-01434- 0.
  Detail

  HOUŠKA, P., LOJEK, O., BŘEZINA, T., SINGULE, V. Analýza a simulace řízení lokomoce všesměrového podvozku autonomního lokomočního robotu. In FSI Junior konference 2001. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2001. s. 64 ( s.)ISBN: 80-214-2071- 5.
  Detail

  SINGULE, V. Controls and Sensoric System the Mobile Robot OMR III. In Inženýrská mechanika 2001. Svratka: Academy of sciences of the Czech Republic, 2001. s. 104 ( s.)ISBN: 80-85918-64- 1.
  Detail

 • 2000

  HOUŠKA, P., LOJEK, O., MALÝ, A., SINGULE, V., BŘEZINA, T. ARCHITECTURE OF THE MOBILE ROBOT OMR III. In Diagnostika a aktivní řízení 2000. Brno: VUT Brno, Centrum pro mechatroniku ÚT AV ČR, 2000. s. 19 ( s.)ISBN: 80-214-1665- 3.
  Detail

  SINGULE, V., MALÝ, A., HOUŠKA, P., LOJEK, O. The Autonomous Omnidirectional Mobile Robot as Mechatronic System. In ELEKTRICKÉ POHONY A VÝKONOVÁ ELEKTRONIKA EPVE 2000. Brno: VUT v Brně, FEI, 2000. s. 143 ( s.)ISBN: 80-214-1727- 7.
  Detail

  SINGULE, V., MALÝ, A., HOUŠKA, P., LOJEK, O. Design and Some Results of Realisation of the Omnidirectional Mobile Robot. In Mechatronics 2000. Warsaw: 2000. s. 71 ( s.)ISBN: 83-914366-0- 8.
  Detail

  HOUŠKA, P., LOJEK, O., SINGULE, V., BŘEZINA, T. STRUKTURA ÚROVNÍ MOBILNÍHO ROBOTU OMR III. In PEDAGOGICKO- VĚDECKÁ KONFERENCE. Brno: VUT FSI Brno, 2000. s. 87 ( s.)ISBN: 80-214-1764- 1.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.