Ing.

Vladimír Levek

Ph.D.

FEKT, UMEL

+420 54114 6368
levek@feec.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Vladimír Levek, Ph.D.

Publikace

 • 2019

  LEVEK, V.; ŠTEFFAN, P. Battery lifespan calculation and principles of design for low power mode. Journal of Electrical Engineering, 2019, roč. 70, č. 1, s. 39-45. ISSN: 1335-3632.
  Detail | WWW

 • 2018

  LEVEK, V.; ŠTEFFAN, P. Zásady návrhu bateriově napájených zařízení. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2018, roč. 20, č. 5, s. 146-157. ISSN: 1213-1539.
  Detail | WWW

  PRÁŠEK, J.; VANČÍK, S.; SVATOŠ, V.; KLEMPA, J.; GABLECH, I.; PYTLÍČEK, Z.; LEVEK, V. MEMS Microhotplates for Chemical Sensors. In 41st International Spring Seminar on Electronics Technology ISSE2018. Proceedings of the International Spring Seminar on Electronics. Serbia: IEEE Computer Society, 2018. s. 1-5. ISBN: 9781538657317. ISSN: 21612528-.
  Detail

  LEVEK, V.; ŠTEFFAN, P. Design Optimization of Battery-powered Devices. In Abstracts Proceedings, International flash conterence IMAPS - Czech and Slovak Chapter. Brno: 2018. s. 52-53. ISBN: 978-80-214-5680-8.
  Detail

 • 2016

  LEVEK, V.; ŠTEFFAN, P. THE DESCRIPTION OF THE PROGRAM FOR FACTORIZATION OF LARGE NUMBERS. In Proceedings of the 22nd Conference STUDENT EEICT 2016. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních, 2016. s. 348-352. ISBN: 978-80-214-5350- 0.
  Detail | WWW

 • 2013

  LEVEK, V. Přehled autentizačních biometrických metod. Archiv vydání, 2013, roč. 430, č. 4, s. 1-10. ISSN: 1212- 9380.
  Detail | WWW

 • 2012

  LEVEK, V. Širší aspekty možností bezdrátových inteligentních budov. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2012, roč. 2012, č. 6, s. 39- 1 (39-10 s.)ISSN: 1213- 1539.
  Detail | WWW

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.